xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.ฟัน “ธีระเกียรติ” ถือหุ้นสัมปทานรัฐ สั่งเว้นวรรค 2 ปี “สุวิทย์-ไพรินทร์-ปนัดดา” รอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาล รธน.ชี้ภรรยา “หมอธีระเกียรติ” ซื้อหุ้นปูนซิเมนต์ไทยที่เป็นคู่สัมปทานรัฐเพิ่มอีก 800 หุ้น หลังสามีเป็นรัฐมนตรี ขัดรัฐธรรมนูญ ส่งผลความเป็น รมต.สิ้นสุดลง พร้อมสั่งห้ามดำรงตำแหน่ง 2 ปี ส่อหลุดเก้าอี้ ส.ว. “ปนัดดา-ไพรินทร์” รอด เหตุถือครองก่อนดำรงตำแหน่ง ส่วน“สุวิทย์”จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเหลือเพียงรอชำระบัญชี ไม่เข้าข่ายสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

วันนี้ ( 27 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรมช.ศึกษาธิการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็น รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต รมว.ศึกษาธิการ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง ( 5) หรือไม่ จากกรณีถือครองหุ้นบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐ โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ว่าการถือหุ้นอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ไม่รวมถึงการถือหุ้นที่มีมาก่อนการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งในกรณีของ ม.ล.ปนัดดา และนายไพรินทร์ พบว่าเป็นการถือหุ้นที่มีมาก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรี จึงไม่มีเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ส่วนนายสุวิทย์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทแฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จำกัด โดยมีหุ้นจำนวน 19 เปอร์เซ็นต์ และต่อมามีการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษัท แต่หลังดำรงตำแหน่งแล้วยังเหลือการชำระบัญชี ศาลเห็นว่าไม่มีผลกับการดำเนินกิจการใดๆ ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

สำหรับ นพ.ธีรเกียรติ พบว่าคู่สมรสถือหุ้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนเป็นรัฐมนตรี แต่หลังดำรงตำแหน่งคู่สมรสมีการซื้อหุ้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยฯ เพิ่มเติมจำนวน 800 หุ้น แม้ว่าจะมีการขายทันทีหลังรับทราบข้อกล่าวหา ก็ไม่ได้ลบล้างการกระทำอันเป็นลักษณะต้องห้าม ซึ่งศาลเห็นว่า บริษัทปูนซีเมนต์ไทยฯ รับสัมปทานจากรัฐ ทำเหมืองแร่ การที่คู่สมรสซื้อหุ้นเพิ่มเติมหลังจากนายธีระเกียรติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จึงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ส่วนข้อโต้แย้งว่าคู่สมรสไม่มีเจตนาเพราะไม่ทราบมาก่อนว่าหุ้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยฯ เป็นหุ้นสัมปทาน ศาลเห็นว่าก่อนการลงทุนผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขันตลอดจนการทำกำไร ข้อโต้แย้งดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้

ส่วนที่โต้แย้งว่าจำนวนหุ้นเพียงเล็กน้อย ไม่มีสิทธิร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีอำนาจครอบงำกิจการนั้น ศาลเห็นว่ารัฐธรรมนูญเขียนห้ามไว้ชัดเจน ไม่ได้บัญญัติว่าต้องถือหุ้นจำนวนเท่าใด ดังนั้นแม้จะมีหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็เป็นการกระทำต้องห้ามตามความหมายของรัฐธรรมนูญแล้ว ทั้งนี้ในประเด็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจะสิ้นสุดลงเมื่อไรนั้น เห็นว่า น.พ.ธีระเกียรติ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 62 ก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัย แต่ก็เป็นคนละเหตุกัน ไม่มีเหตุให้ผลตามคำร้องนี้ต้องระงับไปด้วย ซึ่งการจะวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง จึงวินิจฉัย ให้มีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดผลเฉพาะตัวเป็นเวลา 2 ปี โดยให้นับแต่วันที่ 9 พ.ค.62 หรือนับตั้งแต่วันที่ลาออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวอาจมีผลต่อตำแหน่ง ส.ว.ของ นพ.ธีระเกียรติ ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(1) ประกอบมาตรา 89 (17) ได้กำหนดลักษณะของการเป็นส.ว.ไว้ว่าต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นตำแหน่งทางการเมือง และศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคราวเดียวกันนี้ว่าให้ความเป็นรัฐมนตรีของ นพ.ธีระเกียรติสิ้นสุดลง ตามมาตรา 170 ประกอบมาตรา 160 (8) ที่ต้องเว้นวรรคการเป็นรัฐมนตรีเป็นเวลา 2 ปี ขณะเดียวกันมาตรา 111 ได้กำหนดถึงเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็น ส.ว.ไว้ใน (7)ว่ากระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 คือ ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวกก่าย การเข้ารับสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน บริษัท ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เดินทางมาฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกำลังโหลดความคิดเห็น...