xs
xsm
sm
md
lg

“อิทธิพร” ติวเข้มพรรคใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคปี 62 ต่อยอดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปธ.กกต.เปิดอบรมพัฒนาบุคลากร ติวเข้มพรรคใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562 ต่อยอดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งเสริมพรรคการเมืองที่มีมาตรฐาน

วันนี้ (21 ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ตัวแทนพรรคการเมือง ในการใช้งานฐานข้อมูลพรรคการเมือง

โดยนายอิทธิพรกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ กกต.ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจาก พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับใหม่ได้กำหนดให้ กกต. มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมืองและประชาชน

นายอิทธิพรกล่าวว่า ฐานข้อมูลของพรรคเป็นระบบสารสนเทศที่จะมีสาระสำคัญ เป็นเครื่องมือในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง กกต.กับพรรคการเมือง ซึ่งข้อมูลพรรคการเมืองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่กำลังดำเนินกิจกรรมพรรคการเมือง และรายงานสมาชิกพรรคการเมือง การบริจาคเงินภาษีให้กับพรรคการเมือง และรหัสพรรคการเมือง โดยเตรียมพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบ Big Data เพื่อเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หากสามารถพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นบิ๊กดาต้า และนำไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ก็จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันการเมืองที่มีมาตรฐาน และแน่นอนว่า กกต.อยากให้ฐานข้อมูลพรรคการเมืองพัฒนาไปถึงจุดนั้นให้ได้ จึงต้องเริ่มเตรียมความพร้อม ด้วยการพัฒนาศักยภาพของ กกต. และบุคลากรของพรรคการเมืองในการใช้ฐานข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย

นายอิทธิพรกล่าวว่า ขณะนี้มีการจัดทำฐานข้อมูล จัดระบบพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้เกิดความสะดวกแก่การทำงานร่วมกันของพรรคการเมืองและ กกต. โดยข้อมูลที่นำมาใช้บริหารจัดการ นอกจากเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วย โดยฐานข้อมูลจะประกอบได้ด้วยจำนวนพรรคการเมือง การบริจาคให้กับพรรคการเมือง รายละเอียดที่จำเป็นแก่พรรคการเมืองกำลังโหลดความคิดเห็น...