xs
xsm
sm
md
lg

“สมคิด” มอบนโยบาย ก.อุดมฯ เร่งผลิตคนป้อนอีอีซีปี 63-65 กว่า 4 หมื่นคนต่อปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สมคิด” มอบนโยบายกระทรวงการอุดมฯ เน้นนวัตกรรม-สตาร์ทอัพ สภานโยบายการอุดมฯ ตั้ง “วีระพงษ์-ศักรินทร์” คุมงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ กับอุดมศึกษา

วันนี้ (19 ส.ค.) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายให้กับผู้บริหาร อว. ว่ามหาวิทยาลัยต้องสร้างคน ตอบโจทย์ประเทศ โดยเฉพาะกำลังคนด้านนวัตกรรม วิศวกรรม เพราะขณะนี้โอกาสการลงทุนจากต่างประเทศมาถึงหน้าบ้าน ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ดังนั้น ต้องเร่งสร้างคนโดยเฉพาะกำลังการผลิตในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้ได้จำนวนตามต้องการ ระหว่างปี 2563-2565 โดยในส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ขอ 25,000 คนต่อปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 17,000 คนต่อปี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 10,000 คนต่อปี รวมทั้งต้องผลิตกำลังคนแบบไม่มีปริญญา เช่น อาชีวะ ที่มีฝีมือเฉพาะด้านควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอย่างจุฬาฯ มหิดล เกษตรศาสตร์ ควรไปตั้งสำนักงานที่อีอีซี ไม่อย่างนั้นนักลงทุนหนีไปเวียดนามกันหมด ที่สำคัญมหาวิทยาลัยต้องไม่เน้นไปที่ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศเท่านั้น แต่ต้องทำทั้งระบบ และมหาวิทยาลัยต้องสร้างฐานให้ภาคเอกชน เพราะที่ผ่านมามีงานวิจัยแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขณะที่จากนี้ในอนาคตคือเรื่องนวัตกรรม สตาร์ทอัพ

ต่อมาเป็นการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.แถลงข่าวที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแต่งตั้ง รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และแต่งตั้งให้ตนเป็นประธานกรรมการบริหารสภานโยบายฯนอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท ทำใน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 30 เปอร์เซ็นต์ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 15 เปอร์เซ็นต์ 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 25 เปอร์เซ็นต์ และ 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีตัวอย่างโปรแกรมสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ BCG Action เช่น ระบบเกษตรปลอดภัยมาตรฐานส่งออก โปรตีนทางเลือกจากแมลง ประเทศไทยไร้ขยะ นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย เป็นต้น และอีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของการยกเครื่องมหาวิทยาลัย

กำลังโหลดความคิดเห็น...