xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ร่วมมือชาวสระบุรี รณรงค์หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง ย้ำปชต.ไม่ใช่เพียงการเลือกตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กกต. จับมือ 11 หมู่บ้านตำบลบ้านป่า จ.สระบุรี รณรงค์หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง “สันทัด” ประกาศทุกตำบล ต้องมี 1 หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการรณรงค์สร้างความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งเท่านั้น

วันนี้ (18 ส.ค.) สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ โดยนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบป้ายรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบตำบลบ้านป่า ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ซึ่งผู้นำหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านของตำบลบ้านป่า จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง ข้อห้ามและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง, การทุจริตคอรัปชั่น, ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง, การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อที่ผู้นำหมู่บ้านจะนำไปกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงและประชาชนในหมู่บ้าน เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง นำไปสู่การพัฒนาการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

นายสันทัด ย้ำว่า กกต.ไม่ได้มุ่งเน้น แต่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งให้ความรู้ความเข้าใจภาคประชาชน เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่ง ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“เราอยากให้ทุกตำบล มี 1 หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจในภาคประชาชน ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประชาชนตื่นตัวมากๆ จึงรวมตัวกันทำให้ตำบล เป็นตำบลต้นแบบ เข้าใจเรื่องการปกครองและการเลือกตั้งที่ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง”กำลังโหลดความคิดเห็น...