xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์”นำ ปชป.ระดมสมองค้นหาดีเอ็นเอสร้างแบรนด์พรรคใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปชป.ระดมสมอง ค้นหา DNA สร้างแบรนด์พรรคใหม่ เพื่อเปลี่ยนสโลแกน ออกแบบสัญลักษณ์ กำหนดนโยบาย การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้พรรค เตรียมออกแบบสำนักงานใหญ่-สาขาพรรค ให้สะท้อน DNA ประชาธิปัตย์

วันนี้(17 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พรรคประชาธิปัตย์จัดงานสัมมนา “ระดมสมองสร้างสรรค์พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยศาสตร์ 4 DNA” โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน มีคณะกรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรค อดีต ส.ส. อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) อดีตสมาชิกสภาเขต(ส.ข.) อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อดีตประธานสาขาพรรค เข้าร่วมการสัมมนา

นายจุรินทร์ กล่าวเปิดงานว่า งานสร้างสรรค์ประชาธิปัตย์ ด้วยศาสตร์ 4DNA วันนี้เป็นดำริของหัวหน้าพรรคฯ เลขาธิการพรรคฯ และคณะรองหัวหน้าพรรคฯ ที่ได้มีการหารือร่วมกันจนตัดสินใจให้มีการประชุมในวันนี้เพื่อหาคำตอบสำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพรรคฯ ต่อไปในอนาคต

เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญยินดีเข้ามาช่วยด้วยหัวใจไม่มีค่าใช้จ่าย เราก็ตัดสินใจจัดการประชุมระดมสมอง ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะหาคำตอบร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสร้างแบรนด์ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง เพราะเมื่อแบรนด์ประชาธิปัตย์มีความแข็งแกร่ง โอกาสที่ประชาธิปัตย์จะได้ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่โดยมีคะแนนของพรรคฯ ไปรวมกับคะแนนของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ ประชาธิปัตย์ก็จะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากขึ้น

การสร้างแบรนด์ภายใต้ศาสตร์ 4DNA จะนำประชาธิปัตย์ไปสู่ยุค “อุดมการณ์ ทันสมัย” โดยนายจุรินทร์กล่าวย้ำว่า คำว่าอุดมการณ์คือ ประชาธิปัตย์ยึดมั่นอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยน ยังยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยังยึดมั่นทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคงเดิม ยังมุ่งมั่นตั้งใจพาประชาธิปัตย์ไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

แต่อุดมการณ์อย่างเดียวไม่พอ ยังต้องมีความทันสมัย วันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาคำตอบในการสร้างแบรนด์ในยุค “อุดมการณ์ ทันสมัย” เราจะมาค้นหา DNA ของประชาธิปัตย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างแบรนด์ เปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างสโลแกน เปลี่ยนแปลงไปสู่การออกแบบสัญลักษณ์ เปลี่ยนแปลงไปสู่การกำหนดนโยบาย การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างภาพลักษณ์ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ โดยนำ DNA ของประชาธิปัตย์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมมาออกแบบ และจะนำไปสู่การใช้ในรูปแบบนามธรรม และรูปธรรมต่อไป

นายจุรินทร์กล่าวด้วยว่า ถัดจากนี้ไปอาคารพรรคประชาธิปัตย์ สำนักงานใหญ่ สาขาพรรค วันนี้เราจะได้คำตอบในเรื่องของการออกแบบหน้าตาของอาคาร โดยสะท้อนจาก DNA ของประชาธิปัตย์ออกมา ตึกใหม่เราดำริจะสร้างกัน ต้องออกแบบสะท้อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนออกมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...