xs
xsm
sm
md
lg

รบ.ลุงตู่ 2/1 เยียวยาอดีตผูัว่ากาฬสินธุ์ กลับมานั่งผู้ตรวจมหาดไทย ระดับสูง หลังถูก ม.44 ไปตบยุงสำนักนายกฯ 2 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รบ.ลุงตู่ 2/1 เยียวยาอดีตผูัว่ากาฬสินธุ์ "ณัฐภัทร สุวรรณประทีป" กลับไปนั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ระดับสูง หลังถูก ม.44 รัฐบาลก่อน ไปนั่งตบยุงถึง 2 ปีตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลัง สปน.ตรวจสอบรายงานแล้ว "ไม่พบว่าทุจริตเกิดขึ้น" เผย อดีตผู้ว่าฯ 10 คน ยุครัฐบาล คสช. ถูก ม.44 ได้รับการเยียวยาแตกต่างกัน บางรายเกษียณอายุราชการไปแล้ว

วันนี้ ( 7 ส.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี 6 ส.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบตามกระทรวงมหาดไทย เสนอให้รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย) โดยรับโอน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักปกครองสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปรับราชการทางสังกัด กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากเมื่อ ปี 2560 มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 20/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีเนื้อหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเดิมมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึง 6 ราย

ที่ผ่านมาสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ที่ก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งมาตรา 44 ให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดทางในมีการตรวจสอบ และรายงานว่าไม่พบว่าทุจริตเกิดขึ้น แต่รัฐบาลก่อนไม่ทีการเปิดเผยว่าเป็นกรณีใด โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในช่วงรัฐบาลที่แล้ว ได้ทำเรื่องเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในครั้งนั้น ว่า เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบความผิด จะให้กลับไปตำแหน่งเดิมหรือไม่

ทั้งนี้ การตรวจสอบที่ผ่านมามีความล่าช้า เพราะได้มีการให้ข้าราชการหลายคนมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี มีความยุ่งยากในการสอบสวน เพราะการตั้งคณะกรรมการสอบนั้นไม่ใช่หน้าที่ของต้นสังกัดเดิม แต่เป็นหน้าที่ของปลัดสำนักนายกฯ บางกระทรวงก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

ส่วนผู้ว่าฯ ที่ตรวจสอบแล้ว นายกรัฐมนตรี กับต้นสังกัดคือกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วว่าจะให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือไม่ เนื่องจากต้องมีกระบวนการนำความกราบบังคมทูลฯ แล้วโปรดเกล้าฯตำแหน่งอีกครั้ง

สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 10 คนที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ย้ายโอนไปดํารงตําแหน่งชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี 4 คน ประกอบด้วย 1.นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าศรีสะเกษ 2.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าฯตาก 3. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าฯจันทบุรี 4.นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าฯปัตตานี 5.นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าฯกาญจนบุรี 6.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ 7.นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าฯเชียงราย 8.นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าฯภูเก็ต 9.นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าฯราชบุรี และ 10.นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี

โดยผู้ว่าฯ ทั้ง 10 คนส่วนใหญ่ เกษียณราชการไปเกือบหมดแล้ว

ก่อนหน้านั้น เมื่อปี 2561 รัฐบาลเพิ่ง เยียวยา นายพศิน โกมลวิชญ์ อดีตผู้ว่าฯสิงห์บุรี ที่มาเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นผู้แทนของรัฐบาลไปประจำที่กองอำนวยการจิตอาสา สำนักพระราชวัง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องต่างๆ กับสำนักพระราชวัง ซึ่งนายพศิน จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 นี้เช่นกัน.


กำลังโหลดความคิดเห็น...