xs
xsm
sm
md
lg

พลังธรรมใหม่ ยื่นหนังสือ "พุทธิพงษ์" จี้สอบ บิ๊กปณท.ทุจริตสร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โฆษกพลังธรรมใหม่ บุกดีอี พร้อมสหภาพแรงงานไปรษณีย์ฯ ยื่นหนังสือ "พุทธิพงษ์" ตั้งกก.สอบ บิ๊กปณท. ส่อใช้งบสร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์เกินจริง พร้อมยกเลิกคำสั่งบอร์ด ตั้งสอบสหภาพฯ เหตุแฉปมทุจริตในองค์กร

วันนี้ (6ส.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น.ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนสหภาพแรงงานไปรษณีย์ไทย ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือด่วนที่สุดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยขอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาตรวจสอบ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทยถึงการใช้งบประมาณที่อาจส่อไปในทางทุจริตจัดสร้างและปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์ 4 สาขาและการก่อสร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์ ทั้งนี้ทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งภายในตู้ไปรษณีย์ยักษ์งบประมาณจัดสร้าง 7.1 ล้านบาท ที่ทำการไปรษณีย์สาขาคูคตและสาขาธัญบุรี ซึ่งมีความผิดปกติและมีข้อพิรุธถึงการก่อสร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์และการปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์ว่าอาจใช้งบประมาณไปในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าคุ้มราคาสุ่มเสี่ยงถึงการทุจริตในการจัดสร้างหรือไม่

“ขอให้ตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาตรวจสอบและขอให้โยกย้ายหรือมีคำสั่งพักงานนางสมร เทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นการชั่วคราวในระหว่างการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อสรุปถึงการใช้งบประมาณในครั้งนี้ และขอให้ยกเลิกคำสั่งในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ไทย ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ออกไปก่อนและขอให้ท่านรัฐมนตรีได้ออกมาร่วมปกป้องและมีคำสั่งยุติการตั้งกรรมการสอบผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลการทุจริตที่นำโดยประธานและเลขาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ไทยที่ออกมาเปิดเผยถึงความผิดปกติในงบประมาณการจัดสร้างในครั้งนี้”

โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า หลังการยื่นหนังสือด่วนที่สุดดังกล่าวแล้ว ทางพรรคพลังธรรมใหม่จะรอดูท่าทีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าจะมีการสั่งการ หรือดำเนินการใดๆที่เป็นรูปธรรมตามที่ทางพรรคได้มีการเรียกร้องไปหรือไม่ ซึ่งหากยังเพิกเฉย ทางพรรคพลังธรรมใหม่อาจจะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นต่อไป เพื่อรักษางบประมาณของประเทศชาติและภาษีของประชาชนให้ถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบกำลังโหลดความคิดเห็น...