xs
xsm
sm
md
lg

จัดใหญ่ OTOP ศิลปาชีพ 2562 ระหว่าง10-12สิงหานี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 18 ส.ค. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันนี้ (3 ส.ค.)นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายทรงศักดิ์ เผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   12 สิงหาคม 2562 ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งแนวพระราชดำริของพระองค์ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ได้กลายเป็นต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ขยายผลมาจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน และการสร้างให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งแข่งขันได้ ที่มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดสากล

“การจัดงานในครั้งเป็นการนำเสนอความยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และภูมิปัญญาไทยผ่านสินค้าโอทอปที่โดดเด่น สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย และความสามารถด้านหัตถศิลป์ของคนไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศาสตร์และศิลป์แห่งโลกตะวันออกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างชื่อเสียงในระดับสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Less is more” ซึ่งเป็นเทรนด์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ที่แสวงหาไลฟ์สไตล์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องแสดงถึงกระบวนการทางความคิด การบริการ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนผ่านการคัดสรรให้เป็นของขวัญของฝากสุดพิเศษ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ผ้าทอไทยในสไตล์ Mix & Match ร่วมชื่นชมภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาหารถิ่นรสไทยแท้ พร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไทยนวัตวิถี”

ด้านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ภายในงานแบ่งออกเป็น 10 โซน อาทิโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี   ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยน้อมนำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

โซนนิศทรรศการช่างสิบหมู่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักช่างสิบหมู่ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผลงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกของคนในชาติให้เห็นความสำคัญในการร่วมมือกันดูแลรักษาและสืบทอดงานศิลปะไทย โซนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา ฝ้ายทอมือจากผลงานของดีไซน์เนอร์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม และชุมชนต่าง ๆ มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน  โซนหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไทยนวัตวิถี สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย    มีเอกลักษณ์เฉพาะ มนต์เสน่ห์ รอยยิ้ม และการต้อนรับที่แสนอบอุ่น อีกทั้งการท่องเที่ยวชุมชนยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน โซนโอทอปชวนชิมและอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ ให้ผู้เข้าชมได้เข้ามาลิ้มลองอาหารอร่อย เมนูเด็ดโดนใจ จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรับประทานโดยไม่ต้องเดินทางไกล เป็นต้น

พิเศษสุดกับกิจกรรมแมวมองเพื่อรณรงค์ใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาคู่ มาพร้อมครอบครัว คนรัก พ่อแม่ หรือเพื่อน ก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลง่ายๆ วันละ 3 รางวัล เพียงใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรม การแสดงประจำวันสุดคลาสสิกแห่งยุคสมัย พบกับศิลปินดังในยุคต่าง ๆ ที่ยกขบวนมามอบความบันเทิงทั้งคอเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ร่วมสมัย และการแสดงพิเศษจากดุริยางค์เหล่าทัพที่จัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน และกิจกรรมช้อปเพลิน ช้อปพัน แจกสร้อยคอทองคำ 1 สลึง ทุกวัน วันละ 10 เส้น วันสุดท้ายจับรางวัลใหญ่เป็นของขวัญให้คุณแม่ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ได้แก่ รางวัลทองคำหนัก 1 บาท 2 รางวัล/ รางวัลทองคำหนัก 2 สลึง 3 รางวัล/ รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง 5 รางวัล และรางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV จำนวน 1 คัน  
 
และพลาดไม่ได้ ในโซนพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนในช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งมังคุด ลองกอง เงาะ ลำไย ทำให้เกิดปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำผลไม้มาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ เพื่อช่วยระบายผลไม้จากเกษตรกรช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ มังคุด ลองกอง เงาะ และลำไย รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลอื่น ๆ ที่จะออกผลผลิตในช่วงปลายปี 2562 นี้ จึงขอเชิญมาร่วมเลือกชิม ชม ช้อป ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ OTOP  ทุกจังหวัดทั้วทั้งประเทศ มากกว่า 2,500 บูธ ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 18 ส.ค.ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี
กำลังโหลดความคิดเห็น...