xs
xsm
sm
md
lg

ศาลรธน.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำคณะตุลาการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้เกิดความรักผูกพันระหว่างชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปชช.

วันนี้ (28 ก.ค.) ที่ศาลรัฐธรรมนูญอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น

เพื่อให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะ อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราโชบายตามแนวพระราชดำริในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร

ทุกหมู่เหล่ามีความสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันร่วมกันระหว่างสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวม ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร กรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น...