xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯใช้ 1.30 ชม.แถลงนโยบาย แก้เขินบอกมือใหม่ หลังถูกท้วงข้ามบอกสถานะรบ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ประยุทธ์" แถลงนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ย้ำรบ.ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ลั่นจะบริหาราชการด้วยความซื่อสัตย์ ยึดประโยชน์ส่วนรวม รวมใช้เวลาแถลง 1.30 ชม. ก่อนถูก "มิ่งขวัญ" ท้วงข้ามบอกสถานะรบ. เจ้าตัวแก้เขินบอกมือใหม่ก่อนอ่านเพิ่ม

วันนี้ (25ก.ค.) ที่หอประชุมบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) นายชวน หลีกภัย เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา กล่าวถึงส่วนนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ประกอบด้วย


1.การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้า
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา
9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นโยบายที่ได้แถลงมาทั้งหมดนี้ จะเป็นกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน ในช่วงระยะเวลาของรัฐบาล โดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลจะดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามความเร่งด่วนและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเมื่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว รัฐบาล จะซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ รัฐบาลจะดําเนินการจัดทําร่างกฎหมายที่จําเป็นต้องตราขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยทุกภาคส่วนว่า จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวม ของประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาในการแถลงนโยบาย 1.30 ชั่วโมง โดยแถลงจบในเวลา 11.55 น. อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ลุกขึ้นทักท้วงต่อที่ประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้อ่านคำแถลงนโยบายจนครบ แต่ในย่อหน้าแรกที่ถือว่า เป็นการบอกสถานะของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กลับข้ามไป ตนเป็นห่วงว่า จะขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงอยากทำให้ประธานวินิจฉัยเพื่อความถูกต้องด้วย

จึงทำให้นายชวน ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เชิญพล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นกล่าวอีกครั้ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า “ผมเป็นมือใหม่ ที่ไม่อ่าน เพราะคิดว่า ในเอกสารมีอยู่” ก่อนที่จะย้อนกลับไปกล่าวท่อนที่นายมิ่งขวัญ ท้วงติงจนจบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...