xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็นปธ.พิธีมหามงคล 5 ศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.๑๐

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

(ภาพจากแฟ้ม)
"ประยุทธ์" พร้อมภริยา เป็นประธานพิธีมหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (24ก.ค.) เวลา 08.15 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมด้วยนางนราภรณ์ จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2562 โดยมีคณะรัฐมนตรี(ครม.) และคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ (ผบ.เหล่าทัพ)และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี

โดยนายกฯเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อสร้างความสุขสวัสดีให้พสกนิกรชาวไทยทั่วหน้า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรให้มีความเจริญรุ่งเรือง ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะเกื้อกูลสถิตเสถียรไว้ในดวงใจสืบไป ณ มหามงคลสมัยแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2562 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญพลานุภาพ คุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วสากล โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงค์หมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า แกปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์

ต่อมานายกฯจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และผู้นำ5 ศาสนา ประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดุอาร์ขอพร บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตัวแทนศาสนาคริสต์ ทำพิธีภาวนาขอพร พระครูสุริยาเทเวศร์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง ตัวแทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทำพิธีสวดถวายพระพรและ Mr. Satpal Singh สมาคมศรีคุรุสิงสภา ตัวแทนศาสนาซิกข์ ทำพิธีสวดอัลดาสขอพรขอจากพระศาสดา ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นนายกฯ ถวายและมอบของที่ระลึกให้กับผู้นำ 5 ศาสนา กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี


กำลังโหลดความคิดเห็น...