xs
xsm
sm
md
lg

"ชวน" ระบุขยายเวลาอภิปรายได้ถึง 27 ก.ค. ยังไม่ดำเนินการ "เศรษฐพงค์" นั่งส.ส.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  (แฟ้มภาพ)
ปธ.สภาฯ เผย หากระยะเวลาอภิปรายไม่พอ ขยายได้ถึง 27 ก.ค. ยังไม่ดำเนินการดัน "เศรษฐพงค์" ขึ้นเป็นส.ส.

วันนี้ (24ก.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตกลงเวลาการอภิปรายนโยบายรัฐบาลหลังจากฝ่ายค้านระบุว่าเวลา 13 ชั่วโมงครึ่งไม่เพียงพอ และอาจต่อเวลาไปถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ว่า เรื่องนี้เป็นการตกลงกันระหว่างทุกฝ่าย ซึ่งการคุยกันเมื่อวานนี้ รับทราบเพียงว่าฝ่ายรัฐบาลมีข้อทักท้วงว่าเวลา 5 ชั่วโมง อาจไม่เพียงพอ ส่วนฝ่ายค้านพอใจกับกรอบเวลาที่ได้ แต่หากสุดท้ายระยะเวลาไม่พอก็สามารถขยายเวลา ได้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ส่วนระยะเวลาการประท้วง ก็มีการพูดคุยกันแล้ว ซึ่งเวลาจะรวมอยู่ในโควตาที่แต่ละฝ่ายจะได้

ส่วนการเรียงลำดับพันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แทนที่นางนาที รัชกิจประการ ประธานรัฐสภาบอกว่า ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการ

ปธ.สภาฯ เผย หากระยะเวลาอภิปรายไม่พอ ขยายได้ถึง 27 ก.ค. ยังไม่ดำเนินการดัน "เศรษฐพงค์" ขึ้นเป็นส.ส.

วันนี้ (24ก.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตกลงเวลาการอภิปรายนโยบายรัฐบาลหลังจากฝ่ายค้านระบุว่าเวลา 13 ชั่วโมงครึ่งไม่เพียงพอ และอาจต่อเวลาไปถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ว่า เรื่องนี้เป็นการตกลงกันระหว่างทุกฝ่าย ซึ่งการคุยกันเมื่อวานนี้ รับทราบเพียงว่าฝ่ายรัฐบาลมีข้อทักท้วงว่าเวลา 5 ชั่วโมง อาจไม่เพียงพอ ส่วนฝ่ายค้านพอใจกับกรอบเวลาที่ได้ แต่หากสุดท้ายระยะเวลาไม่พอก็สามารถขยายเวลา ได้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ส่วนระยะเวลาการประท้วง ก็มีการพูดคุยกันแล้ว ซึ่งเวลาจะรวมอยู่ในโควตาที่แต่ละฝ่ายจะได้

ส่วนการเรียงลำดับพันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แทนที่นางนาที รัชกิจประการ ประธานรัฐสภาบอกว่า ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...