xs
xsm
sm
md
lg

กกต.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2562 นี้

วันนี้ (23 ก.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอิทธิพร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2562 นี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตย์ในดวงใจอาณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น

ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออาราธนาแห่งคุณพระศรีรัตนไตรและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชณวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรใน ไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกร ตลอดจิรัฐติกาล

หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดี และพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ

“ ข้าพระพุทธเจ้า .... ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น...