xs
xsm
sm
md
lg

"สิงห์ศึก" เผย ร่างบังคับร่วมสองสภาเสร็จแล้ว ร่างใหม่ 4 ข้อ จะแก้ต้องลงชื่อใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองปธ.วุฒิฯ แถลง ร่างข้อบังคับร่วมสองสภาเสร็จแล้ว ระบุร่างใหม่ 4 ข้อ ก่อนปธ.บรรจุวาระแก้กม.หากมีการแก้ไขผู้เสนอต้องลงชื่อใหม่ พิจารณารธน.แก้ไขเพิ่ม ต้องเปิดให้ปชช.ทราบ

วันนี้ (12ก.ค.) ที่รัฐสภา เกียกกาย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ....แถลงผลการประชุม ว่า การยกร่างข้อบังคับการประชุม ประกอบด้วย 13 หมวดจำนวน 154 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงนำแนวทางที่เคยกำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2553 และมีส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ60 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบของการเขียนกฎหมาย ทั้งนี้มีการยกร่างขึ้นใหม่จากข้อบังคับเมื่อปี 53 จำนวน 3 หมวด คือหมวด 4 หมวด 5 และหมวด 9 อีกทั้งมีการกำหนดกรณีที่ผู้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ.ร.บ.

"ก่อนที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา หากจะมีการแก้ไขต้องให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อในการแก้ไขเพิ่มเติมด้วย ส่วนการพิจารณารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อรัฐสภา ต้องเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้ และนำหลักการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี60 มากำหนดใช้กับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย"รองประธานส.ว.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...