xs
xsm
sm
md
lg

กสม.พร้อมทำหน้าที่ตัวกลาง หาข้อยุติคืนศักดิ์ศรี "ซีอุย"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปธ.กสม. เผยที่ประชุมมีมติรับเรื่องคืนศักดิ์ศรี "ซีอุย" พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางหาข้อยุติ มองการแสดงออกของสังคมช่วยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (26มิ.ย.) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวกรณีตัวแทนชาวบ้านอ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้พิจารณาหาแนวทางคืนศักดิ์ศรีให้กับนายซีอุย แซ่อึ้ง ที่ร่างถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลังไม่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่าเป็นมนุษย์กินคน ว่า ที่ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนวันนี้มีมติเห็นควรรับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคำร้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและประสานการคุ้มครองให้กับผู้ร้องและญาตินายซีอุย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยจากที่ได้ติดตามข้อมูล สังคมไทยตื่นตัวกับกรณีดังกล่าว ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงท่าทีต่อสาธารณะในการเคารพเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติ ไม่ว่าจะเป็นการปลดป้ายมนุษย์กินคน การดำเนินการเพื่อฌาปนกิจร่างของนายซีอุยตามกฎหมายและปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน ซึ่งการแสดงออกของทุกฝ่ายในสังคมเช่นนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยกันสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมโดยรวม

"ดังนั้นหากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ กสม. พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานหาข้อยุติร่วมกัน และหากปัญหาเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว เรื่องก็จะยุติลงด้วยดี ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อีกต่อไป"


กำลังโหลดความคิดเห็น...