xs
xsm
sm
md
lg

ผู้บริหาร กทม.แจงโปร่งใส! ปมงาน 2 หมื่นล้าน “เคที” จ้างเอกชนรับเหมาท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน 2 พัน กม. ย้ำค่าเน็ต-ค่าโทร.ไม่แพง เอกชนเลือกเช่าท่อได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้บริหาร กทม.แจงโปร่งใส! ปมงาน 2 หมื่นล้าน “เคที” จ้างเอกชนรับเหมาโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน 2 พัน กม.ในเขตกรุงเทพฯ หลังถูกวิจารณ์ผูกขาด 30 ปี ย้ำ “ค่าเช่าท่อ 30 ปี” เป็นไปตาม กสทช.กำหนด ยันบังคับเอกชนเก็บสายลงใต้ดิน ส่วนข้อกังวล “อัตราค่าเช่าบริการ” ในอนาคต ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ต้องไม่แพง แจงข้อกังวลผูกขาด เอกชนแต่ละรายสามารถเลือกเช่า ผู้เช่ารายใหญ่ หรือ เคที โดยตรงได้ เหตุมีท่อให้บริการเพียงพอ ที่ก่อสร้าง 14 ท่อ ให้สัมปทาน “ทรู อินเตอร์เน็ท” เช่า 10 ท่อ ที่เหลือเคทีบริหารจัดการเอง

วันนี้ (25 มิ.ย.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพฯ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง ให้กับผู้ว่าฯ กทม.รับทราบ โดยเฉพาะกรณีข้อกังวลที่ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ทำสัญญากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้รับเหมาแบบให้สิทธิผูกขาดรายเดียวเป็นเวลา 3 ปี หวั่นจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนนั้น

โดย กทม.ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดีอี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กรุงเทพมหานคร จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการจัดทำท่อทั้งหมด และได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส มีการประกาศผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

“มีการเปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงยื่นข้อเสนอ มีผู้มาแสดงเจตจำนง 9 ราย จากนั้นได้ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองจำนวน 16 ราย รวมเป็น 25 ราย และมีผู้มารับเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมจำนวน 16 ราย”

ผู้บริหาร กทม.รายงานอีกว่า ในส่วนของการคัดเลือกนั้นได้มีการคัดกรองคุณภาพเบื้องต้น เปิดให้มีการยื่นข้อเสนอและคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งงานและกำหนดให้ใช้เทคนิคการขุดเจาะลากท่อ หรือ HDD ซึ่งกระทบต่อผู้ใช้ทางเท้าน้อยที่สุด

เมื่อต้นเดือน มิ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.มีบันทึกข้อความเป็นคำสั่งแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักโยธา และผู้อำนวยการเขต พิจารณาอนุญาติให้ผู้รับเหมา ที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าใช้พื้นที่สาธารณะในพื้นที่ กทม.ดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและสายสื่อสารลงใต้ดิน วงเงินเงินทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท ภายหลังเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แจ้งรายชื่อผู้รับเหมา ที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 รายได้แก่ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ว่าฯ กทม.ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กทม. โดยให้มีอำนาจพิจารณาข้อเสนอแนะและคำร้องของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เพื่อให้ความเห็นชอบในการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชน

คำสั่งดังกล่าวจะให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ใช้พื้นที่หรือทรัพย์สินของ กทม. ในการดำเนินการก่อสร้าง รื้อย้ายหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเป็นไปตามบันทึกของตกลงกับ กทม.

ก่อนหน้านั้น กทม.บันทึกตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ตามแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแผนพัฒนา 20 ปี (2556-2575) ให้เมืองสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DE) เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560

สำหรับการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน กทม.ได้แยกแผนดำเนินการออกจากแผนนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ กฟน. เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นอีกทั้งลักษณะการก่อสร้างวางท่อร้อยสายสื่อสาร และสายไฟฟ้า แตกต่างกันโดยการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะขุดวางท่อร้อยสายบนทางเท้าลึก 80 เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน 40 เซนติเมตร ดำเนินการบนถนนสายหลักและสายรอง รวมระยะทาง 2,450 กม. กระจาย 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯตอนเหนือ กรุงเทพฯตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ คาดว่า จะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท

“ส่วนข้อกังวลเรื่องอัตราค่าเช่าท่อที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะเป็นภาระของผู้ประกอบการที่จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องบริการการสื่อสาร ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์กับประชาชนนั้น ในเรื่องของอัตราค่าเช่าท่อที่ กทม.จะจัดเก็บนั้นต้องเป็นอัตราตามที่ กสทช.เป็นผู้กำหนด ซึ่ง กสทช.จะพิจารณาอย่างเหมาะสม เพราะเป็นหน่วยงานที่กำกับควบคุมเรื่องอัตราค่าบริการที่ผู้ประกอบการคิดค่าบริการจากประชาชนด้วย ดังนั้น ข้อกังวลเรื่องการผูกขาด เอกชนแต่ละรายสามารถเลือกเช่าของผู้เช่ารายใหญ่ หรือจะเช่ากับเคที โดยตรงก็ได้ เนื่องจากมีท่อให้บริการเพียงพอ โดยท่อที่ก่อสร้าง 14 ท่อ ได้ให้ ทรู อินเตอร์เน็ท เช่า 10 ท่อ ที่เหลือเคทีบริหารจัดการเอง” รายงานข่าวระบุ

มีรายงานด้วยว่า เมื่อวานนี้เอกชนที่ได้งานดังกล่าว ได้แจ้งผ่านสื่อว่ายังไม่มีการลงนามจ้างงานจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) แต่อย่างใด “กรณีโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ กทม.ยังไม่มีข้อสรุปและยังไม่มีการลงนามในสัญญาใดๆ”


กำลังโหลดความคิดเห็น...