xs
xsm
sm
md
lg

มท.เปิดชื่อ 28 ผู้ตรวจ นั่ง ปธ.ร่วม พณ.-กษ. ติดตามแผนการผลิตตลาดข้าว 71 จังหวัดครบวงจร ปีผลิต 62/63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาดไทย เปิดรายชื่อ 28 ผู้ตรวจกระทรวง นั่งประธานคณะทำงานร่วมพาณิชย์/เกษตร ติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในพื้นที่ 71 จังหวัด เน้นติดตาม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 62/63 เริ่มรอบที่ 1 นาปี ระหว่าง 1 มิ.ย. - 30 ก.ย.62 รอบที่ 2 นาปรัง ระหว่าง 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62

วันนี้ (25 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 1-28 เพื่อติดตาม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/2563 (ทุกจังหวัดยกเว้นภาคใต้ 6 จังหวัด) ตลอดจนให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อมูลแก่เกษตรกรประชาชน และหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 1/2562 ที่ดำเนินการแต่งตั้ง นอกจากนั้น กระรวงมหาดไทยยังจัดทำแบบรายงานผลการตรวจติดตาม เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทานให้สอดคล้องกันตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาลด้วย

โดยแบบรายงานผลการตรวจติดตาม ดังกล่าว เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลายหลาย ฤดูนาปรังปี 2562 ระหว่าง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 การส่งเสริมการปลูกข้าว การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การจัดการปัจจัยการผลิต ควบคุมค่าเช่าที่นา การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมผลิตข้าวและตลาดข้าวพันธุ์ กข.43 โครงการประกันภัยข้าวฯลฯ ในปี 2562/2563 ได้แก่ รอบที่ 1 นาปี ระหว่าง 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 รอบที่ 2 นาปรัง ระหว่าง 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2562

สำหรับรายชื่อ คณะทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 1-28 เป็นทีมผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิชาการพาณิชย์ระดับชำนาญการ รวมจำนวน 84 คน โดยมีประธานคณะทำงาน 28 คน ประกอบด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 1 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ มีนายสนิท ชาวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ชุดที่ 2 กาญจนบุรี นครสวรรค์ มีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ เป็นประธาน ชุดที่ 3 ชลบุรี มีว่าที่ ร.ต.พิเชียน สิมป์หวังอยู่ เป็นประธาน ชุดที่ 4 พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี มีนายรังสรรค์ ตันเจริญ เป็นประธาน ชุดที่ 5 สตูล มีนายปิยะ วงศ์ลือชา เป็นประธาน สงขลา มีนางกานต์เปรมปรีศ์ ชีตานนท์ เป็นประธาน ชุดที่ 6 ปราจีนบุรี นครนายก มีนายสมบูรณ์ สิริเวช เป็นประธาน

ชุดที่ 7 พะเยา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีนายกมล เชียงวงศ์ เป็นประธาน ชุดที่ 8 เพชรบุรี มีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ เป็นประธาน ชุดที่ 9 ลำปาง เชียงใหม่ มีนายนิพันธ์ บุญหลวง เป็นประธาน ชุดที่ 10 อำนาจเจริญ ยโสธร นครพนม มีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธาน ชุดที่ 11 อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มีนายสุวพงศ์ ภิติภัทย์พิบุลย์ เป็นประธาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุดที่ 12 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ราชบุรี มีนายอานัต วิเศษรจนา เป็นประธาน ชุดที่ 13 ปทุมธานี มีนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ เป็นประธาน ชุดที่ 14 สระบุรี สิงห์บุรี มีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เป็นประธาน ชุดที่ 15 สระแก้ว ระยอง มีนายวราวุธ ชูธรรมธัช เป็นประธาน ชุดที่ 16 ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มีนายปราโมท ยาใจ เป็นประธาน ชุดที่ 17 ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต มีนางอุมาพร พิมลบุตร เป็นประธาน

ชุดที่ 18 กำแพงเพชร อุทัยธานีมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เป็นประธาน ชุดที่ 19 เลย หนองบัวลำภู มีนายคมสันต์ จำรูญพงษ์ เป็นประธาน ชุดที่ 20 สกลนคร ร้อยเอ็ด มีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธาน ชุดที่ 21 เชียงราย แพร่ มีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธาน ชุดที่ 22 ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ชุดที่ 23 เพชรบูรณ์ หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร สุโขทัย มีนายพิทักษ์ อุดมวิชัยลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ชุดที่ 24 ขอนแก่น อุบลราชธานีมีนายสมเด็จ สุสนบูรณ์ เป็นประธาน ชุดที่ 25 ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ นครปฐม มีนายสุพพัต อ่องแสงคุณ เป็นประธาน

ชุดที่ 26 พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา มีนายสาโรจน์ สุวัตลิกุล เป็นประธาน ชุดที่ 27 พิจิตร น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน มีนางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน เป็นประธาน และชุดที่ 28 อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ มีนายกีรติ รัชโน เป็นประธาน.


กำลังโหลดความคิดเห็น...