xs
xsm
sm
md
lg

ลดสร้างตึกสูงเมืองภูเก็ต เหลือ 17 เมตร วุ่น! "บิ๊กตู่" สั่ง มท. ทส. กฤษฎีกา ปรับร่างผังเมืองรวมภูเก็ตใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลดสร้างตึกสูงเมืองภูเก็ต ตามผังเมืองรวมเก่าจาก 23 เมตร เหลือ 17 เมตร วุ่น! "บิ๊กตู่" สั่ง มท. ทส. กฤษฎีกา ปรับร่างผังเมืองรวมภูเก็ตรอบใหม่ หลัง เอกชน/ปชช. ร้องค้านไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภูเก็ต ให้เป็น สมาร์ทซิตี้ ไมซ์ซิตี้ ตามนโยบายรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าเมืองระดับนานาชาติ

วันนี้ (23 มิ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี( สลค.) เวียนหนังสือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมครม. (18 มิ.ย.) ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสม ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ภายหลังมีข้อร้องเรียน ถึงร่างผังเมืองรวมของจังหวัดภูเก็ต ฉบับแก้ไข พ.ศ... ที่มีการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งในร่างมีการระบุถึง การปรับความสูงของอาคารจาก 23 เมตร ลงเหลือ 17 เมตร ตามร่างฯ เห็นว่า เป็นการดำเนินการเพื่อความเหมาะสมในบริบทปัจจุบัน โดยเฉพาะแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ที่อยากให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ไมซ์ซิตี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก และการลงทุนในเกาะภูเก็ต รวมถึงโครงการของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้า ศูนย์ประชุมนานาชาติ

เมื่อต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือขอเรียกร้องถึง รมว.มหาดไทย ขอขยายและคัดค้านร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมภูเก็ต โดยขอให้มีการปรับแก้ข้อกำหนดผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในประเด็น เรื่องการกำหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต กำหนดสัดส่วนการพัฒนาตั้งแต่ 1:6 ถึง 1:7.5 ซึ่งจะกระทบการลงทุนของผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยเฉพาะในย่านธุรกิจสำคัญ เช่น ป่าตอง กะทู้ ห้าแยกฉลอง สี่แยกเซ็นทรัล และพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใหม่ย่านเจ้าฟ้า เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซื้อที่ดินมาในราคาสูง จึงควรปรับ FAR ในย่านเศรษฐกิจสำคัญเป็น 1:9 เพื่อให้สามารถพัฒนาได้มากขึ้น

รวมถึงเรื่องการกำหนดความสูงในการก่อสร้างอาคารที่ 17 เมตร หรือสร้างอาคารได้ประมาณ 5 ชั้น จากเดิมการกำหนดความสูงของจังหวัดภูเก็ตถูกกำหนดโดยกฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้ก่อสร้างได้ 23 เมตร หรือสร้างอาคารได้ประมาณ 8 ชั้น ดังนั้นจึงต้องการให้คงความสูงไว้ที่ 23 เมตร เหมือนในปัจจุบัน

"ขอคัดค้านร่างกฎกระทรวงฯ เนื่องจากได้จำกัดสิทธิในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นอย่างมาก ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของจังหวัดภูเก็ต ที่จะพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ และการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City) โดยให้ขยายระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นประชาขน เนื่องจากยังมีประชาชน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบ ขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดที่กำหนดในร่างผังเมืองดังกล่าว"

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย.2560 ระบุว่า พื้นที่บริเวณที่ 8 (พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่าง ๆ) ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์.


กำลังโหลดความคิดเห็น...