xs
xsm
sm
md
lg

มท.รับงานใหญ่ เจ้าภาพจัดแผนขุดลอกคูคลอง เน้นจ้าง "ราชทัณฑ์" ระบายนํ้าทั่วประเทศ รับหน้าฝนปีนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มท.รับงานใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดแผนขุดลอกคูคลองทางระบายนํ้าทั่วประเทศ รับหน้าฝนปีนี้ จ่อสั่งอปท. เน้นว่าจ้างราชทัณฑ์ ตามบัญชานายกฯ นำผู้ต้องขัง ร่วมขุดลอกคูคลอง เฉพาะ กทม. ขุดรอบแรก เดือน ก.ค.นี้ กว่า 80 สาย ความยาว 118 กม. เผย 2 ปีก่อน กทม.จ้างเอกชนหลายร้อยล้าน หลังติดปัญหาจ้างราชทัณฑ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ได้ ส่วนขุดลอกคลองทั่วปท. "ทหารผ่านศึก-กองทัพ"ดำเนินการตามมติครม.

วันนี้ (23 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า ภายหลัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพ และขุดลอกคูคลองทางระบายนํ้าทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นทางระบายนํ้าได้อย่างคล่องตัว และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอการระบาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

ข้อสั่งการดังกล่าว คาดว่ามหาดไทย จะสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาการว่าจ้าง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้นำผู้ต้องขัง มาดำเนินงานเป็นลำดับแรก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังมีการรายงานการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขต กทม. โดยเฉพาะประเด็นที่คาดการว่าจะมีการติดตั้งสถานีสูบน้ำชั่วคราวและวางแผนระบายน้ำ ในพื้นที่เสี่ยง 14 จุด และพื้นที่เฝ้าระวัง 56 จุด เพิ่มความถี่การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อของ กทม.ให้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือทะเลโดยตรง และจัดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาทันทีหากระบบขัดข้อง

ขณะที่ 32 โครงการครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ กทม. ตามแผนงานแก้ไขและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ที่กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมเจ้าท่า จะมีการเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแผนปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปี 2562นี้

"เฉพาะ กทม. ภายในเดือน ก.ค. 2562 นี้ จะมีการขุดลอกคูคลอง 80 สาย ความยาว 118 กม. ขณะที่กรมทางหลวง ได้ขยายท่อ ดันท่อลอดถนน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำริม ถ.วิภาวดีรังสิตทั้ง 2 ฝั่ง และเตรียมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนสาย 304 (แจ้งวัฒนะ) ภายในปีนี้ด้วย"รายงานข่าวระบุ

มีรายงานว่า ในงบประมาณรายจ่าย กทม.ประจำปี 2561และปีงบ 2562 พบว่า กทม.งดว่าจ้างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เข้ามาดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในส่วนของ กทม. เนื่องจากติดปัญหากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ห้ามว่าจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง รวม 83 คลอง จำนวน 220 ล้านบาท ในเขตรับผิดชอบจำนวน 6 กลุ่มเขต

"ปัญหาดังกล่าวระบุว่า กทม.จะจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ได้ เนื่องจากงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นงานบริการ ไม่ใช่งานก่อสร้าง ฉะนั้นจึงไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง ได้เสนอให้กรมราชทัณฑ์ เสนอของานมายัง กทม.เพื่อเป็นการยกเว้นกฎกระทรวงเพื่อให้เข้ามาทำความสะอาดท่อระลายน้ำของ กทม.ได้ แต่กทม.ไม่รอ"

นอกจากนี้ ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ มอบหมายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ได้รับงานว่าจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ จากหน่วยงานราชการหลายแห่ง โดยได้รับงบประมาณมากกว่า 1 พันล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2560-2562 ส่วนใหญ่ กองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการขุดลอกทั้งสิ้น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...