xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ยกร่างข้อบังคับประชุมสภาฯ เสร็จอีก 3 หมวด จ่อปรับกรรมาธิการให้ทันยุคสมัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โฆษก กมธ.ยกร่างฯ เผยที่ประชุมยกร่างข้อบังคับประชุมสภาฯ เสร็จเพิ่มอีก 3 หมวด พรุ่งนี้พิจารณาหมวดกรรมาธิการ จ่อปรับให้เหมาะสมทันยุคสมัย

วันนี้ (20 มิ.ย.) น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ครั้งที่ 5 ในวันนี้ว่า ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมกันอย่างละเอียด โดยเรียงทีละข้อ ทีละหมวด และคณะกรรมาธิการฯ ทุกคน ตระหนักดีถึงความจำเป็นที่จะต้องมีข้อบังคับที่มีคุณภาพ และอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้งกับที่ประชุมสภาฯไว้ ซึ่งล่าสุดเสร็จไปแล้วอีก 3 หมวด คือ หมวดการเสนอญัตติ หมวดการอภิปราย และหมวดการลงมติ

ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมในหมวดกรรมาธิการซึ่งเป็นหมวดสังคมให้ความสนใจและจับตา เพราะมีความสำคัญครอบคลุมถึงการกระทำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง และการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงประสานกับกระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันพึงจะก่อให้เกิดคณะทำงานที่จะสร้างประโยชน์ในการดูแลหรือกำกับประเด็นสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันให้ทั่วถึงจริงจังในระดับนโยบาย

จากข้อบังคับเดิมที่ใช้กับคือ ปี 2551 ขณะนี้ผ่านไป 11 ปี ยุคสมัยเปลี่ยน มีการเปลี่ยนรัฐบาลไปหลายสมัย และมีการปรับเปลี่ยนกระทรวง หน้าที่และอำนาจ หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนั้น คาดว่าที่ประชุมน่าจะมีการพิจารณากันอย่างเข้มข้น เพราะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนและอัปเดตชุดกรรมาธิการ โดยยืนยันว่าจะยึดหลักการที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยในยุคนี้มากที่สุดกำลังโหลดความคิดเห็น...