xs
xsm
sm
md
lg

ขัดแย้งคำพูด “วิษณุ” ปมสรรหา ส.ว. เปิดคำสั่ง-ประกาศ คสช.ลงราชกิจจาฯ เพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ปมสรรหา ส.ว. ส่อโมฆะบานปลาย ตอกหน้ารองนายกฯ คำสั่ง-ประกาศ คสช.เป็นร้อยฉบับ ล้วนลงประกาศในราชกิจจาฯ โดยไม่จำเป็นต้องให้ รธน.สั่งให้เปิดเผย เช่นคำสั่งเรียกนักการเมืองรายงาน ตั้งคณะทำงานตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินก็ลงราชกิจจาฯ

วันนี้ (11 มิ.ย.) กรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจง คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว ไม่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ทำให้การสรรหา ส.ว.เป็นโมฆะนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์ราชกิจจาฯ ระบุว่าเรื่องที่จะนำลงประกาศในราชกิจจาฯนั้น จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. เรื่องที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจาฯ 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พี่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3. เรื่องที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศ หรือส่งพิมพ์ในราชกิจจาฯ แต่เป็นเรื่องสำคัญที่สมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช.ลงนามคำสั่งที่ 1/2562 เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าเงื่อนไขข้อที่ 3 ซึ่งจะต้องประกาศในราชกิจจาฯ ประกอบกับการสรรหาให้ได้มาซึ่ง ส.ว.เพื่อเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อประเทศชาติ พล.อ.ประยุทธ์ต้องนำรายชื่อ ส.ว.ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง การดำเนินการจึงต้องเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา ทำให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่ใช่ปกปิดซ่อนเร้นด้วยเจตนาไม่สุจริตทางการเมือง

ข่าวแจ้งว่า เมื่อย้อนไปตรวจสอบคำสั่งของหัวหน้า คสช. และ คสช. นับตั้งแต่ยึดอำนาจเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 พบว่าหลายร้อยคำสั่ง และประกาศ ล้วนแต่ลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ ทั้งสิ้น แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังประกาศในราชกิจจาฯ เช่นคำสั่ง คสช.ที่ 13/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช. 28 พฤษภาคม 2557 ก็ประกาศในราชกิจจาฯ หน้า 5 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 96 ง 2 มิถุนายน 2557

นอกจากนี้ คำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 และอีกหลายคำสั่งที่ทยอยออกตามมาหลังจากยึดอำนาจ เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเช่นนายภูมิธรรม เวชยชัย นายโภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฯลฯ ก็ลงประกาศในราชกิจจาฯ โดยคำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 หน้า 1 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 85 26 พฤษภาคม 2557

“คำสั่ง คสช.เหล่านี้ว่าไปแล้วไม่ได้สลักสำคัญเมื่อเทียบกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. เมื่อเป็นเช่นนี้กระบวนการสรรหา ส.ว.จึงผิดหลักเกณฑ์ อีกครั้งคณะกรรมการสรรหาที่ พล.อ.ประวิตรเป็นประธาน ก็ไม่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาให้ได้ 400 รายชื่อ ซ้ำไม่ประกาศในราชกิจจาฯ เช่นกัน ส.ว.สรรหาชุดนี้น่าจะเป็นโมฆะ นายวิษณุพูดมาเป็นเดือนแล้วว่าจะประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาซึ่งถูกหลายฝ่ายโจมตีว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะไม่เป็นกลางทางการเมือง แต่ก็ไม่ประกาศสักที” แหล่งข่าวกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...