xs
xsm
sm
md
lg

สสว.-มทร. จับมือองค์กรชั้นนำดันSME ลุยตลาดออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สสว.จับมือ มทร. ธัญบุรี และองค์กรชั้นนำปั้นผู้ประกอบการ SME ลุยตลาดออนไลน์ ปี3 มั่นใจสินค้าไทยพร้อมลุยระดับนานาชาติ ตั้งเป้าสร้างยอดขายไม่น้อยกว่า 640ล.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ SME Online ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี“กล่าวว่า โครงการ SME Online ปีที่ 3 นี้ มทร. ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิติทั้งแบบ Online, Offline และ Workshop ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำเนื้อหาสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์ การทำ Digital Marketing และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ” การอบรมในปีนี้จะแตกต่างกับทุกปีที่ผ่านมา โดยแบ่งผู้ประกอบการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มA จำนวน 30 ราย กลุ่ม B จำนวน 650 ราย และกลุ่ม C จำนวน 2,000 ราย โดยกลุ่ม Aนั้น จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดที่จะบุกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งทางเราจะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีน สำหรับกลุ่ม B จะเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์อยู่แล้ว เราจะพัฒนาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย รวมทั้งเรื่อง Content Marketingซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกลุ่ม C คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดออนไลน์ จะให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเปิดร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งการทำการตลาดออนไลน์ด้วย

สำหรับหน่วยร่วมอีก4 แห่งนั้น ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศดังนี้ มร.สส. รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก, ม.เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ และ ม.ธรรมศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับ e-Marketplace อีก 14 แห่ง เพื่อสนับสนุนและมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป้าหมายของโครงการฯ ในปีนี้ มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 50,000 ราย เตรียมความพร้อมสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์ และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 640 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการแข่งขันในโลกดิจิทัล ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน”

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศฟรี ติดตามรายละเอียดได้ที่Facebook: SMEONLINE BY OSMEP แอพพลิเคชั่น SME CONNEXT หรือเว็บไซต์www. smeonline.rmutt.ac.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...