xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒนาชุมชนเปิดงานประชารัฐร่วมใจOTOP Grand Sale รวมของดีตะวันออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เปิดงานประชารัฐร่วมใจ "OTOP Grand Sale" ขนของดีภาคตะวันออก1 ออกบูธ 200 ร้าน แถมผลไม้จากสวนให้ช็อปชิม 3-7 มิ.ย.นี้

วันนี้ (4มิ.ย.) นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน "ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1" กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1( ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ว่า งานดังกล่าวทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจ.ระยอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้า และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมมือและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปเด่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 รองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดสู่การสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม คือ คือ 1.กิจกรรมประชารัฐร่วใจ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภาคตะวันออก 1 และ3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale (2 ครั้ง) ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1นอกจากจะมีผู้ประกอบการสินค้าโอทอปนำสินค้ามาจำหน่ายกว่า 200 ร้านค้าแล้ว ยังมีผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และพี่น้องสัมมาชีพ นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย ซึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์หลายประการ คือนอกจากได้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ศูนย์ราชการที่ถือว่าเป็นทำเลทอง มีข้าราชการทำงานอยู่มากและมีประชาชนเดินทางมาติดต่อหน่วยงานต่างๆอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งที่ผ่านมาการจัดงานในพื้นที่นี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในยอดขาย บางรายแม้ยอดขายไม่ตรงตามเป้า แต่นำปัญหาอุปสรรคไปปรับปรุงพัฒนาสินค้าของตนเอง จึงเชื่อว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ พี่น้องเกษตรกร พี่น้องสัมมาชีพทำให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ และนำรายได้กลับเข้าสู่กลุ่ม ชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. ณ.ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ











กำลังโหลดความคิดเห็น...