xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองประเดิมเปิดระบบยื่นฟ้องออนไลน์ 24 ชม.เชื่อร่นระยะทำคดีเร็วขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปธ.ศาลปกครองสูงสุด แถลงประเดิมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ตุลาการ แจงเปิดระบบยื่นฟ้องออนไลน์ 24 ชม.เชื่อร่นระยะทำคดีเร็วขึ้น ยึดระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ (30 พ.ค.) นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด แถลงข่าวเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ในวันนี้เป็นวันแรก โดยเห็นว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในการดำเนินงานของศาลปกครอง การเข้าสู่การเป็น ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Court ซึ่งจะยกระดับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากล โดยจะเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชนซึ่งเป็นระบบที่ศาลปกครองพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น คือ การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่กรณีอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือ Enforcing contracts ภายใต้ดัชนีการจัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก

ด้านนายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นการพัฒนาการพิจารณาคดีของศาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ที่ผ่านมาศาลได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อรองรับสิทธิการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร และดิจิตอล ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าสามารถใช้ช่องทางนี้ได้ และกระบวนการพิจารณาคดีก็จะเป็นการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ซึ่งการสร้างระบบดังกล่าวสำนักงานฯ คำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นฟ้องสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนขอใช้งานในระบบด้วยการกรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเลเซอร์โค้ดท้ายบัตรประชาชน ซึ่งระบบก็จะทำการเชื่อมต่อกับสำนักงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่เข้าใช้งานว่ามีอยู่จริง เมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะสามารถเข้าใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ เช่น หากจะยื่นฟ้องก็สามารถยกร่างคำฟ้องสด หรืออัปโหลดคำฟ้องที่เตรียมไว้เข้าระบบได้เลย โดยระบบจะมีการให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำฟ้องว่าพึงพอใจหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนคลิกตกลงเพื่อยื่นฟ้อง อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นระบบจะรองรับการยื่นฟ้องใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการยื่นฟ้องใหม่ทางกระดาษ แต่คู่กรณีประสงค์ที่จะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ส่วนเรื่องการยื่นคำคัดค้านคำให้การ ทางสำนักงานจะเร่งพัฒนาระบบให้เกิดความสมบูรณ์และให้ใช้งานได้ทุกส่วนภายในเดือน ส.ค.

ทั้งนี้ นายบุญอนันต์ระบุถึงข้อดีของระบบดังกล่าวว่า ทุกขั้นตอนเราจะได้กำไรของเวลาคืนมา เพราะผู้ที่ประสงค์จะฟ้องสามารถยื่นฟ้องได้ตลอด 24 ชม. แต่ระบบจะลงเวลาตามระบบราชการ ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องสามารถยื่นฟ้องได้ทุกเวลา กรณีที่ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเดินทางมายื่นฟ้องที่ศาลได้ และไม่ต้องเร่งรีบกรณีที่คดีจะหมดอายุความ ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องมีการสำเนาและเอกสารประกอบการยื่นฟ้องกรณีคู่กรณีหลายราย ขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่และตุลาการศาลปกครอง เมื่อได้รับคำร้องก็สามารถตรวจสอบคำร้องเบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย และสามารถส่งขึ้นสู่อธิบดีศาลที่จะทำการจ่ายสำนวน และเมื่อข้อมูลไปปรากฏที่องค์คณะใด ตุลาการก็จะมีการตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนเพื่อพิจารณาว่ารับหรือไม่รับคำฟ้อง เมื่อพิจารณาว่ารับหรือไม่รับคำฟ้องระบบก็จะแสดงรายงานกระบวนการฟ้องขึ้นโดยอัตโนมัติรวมถึงร่างตัวอย่างหมายแจ้งคู่กรณีให้ตุลาการสามารถตรวจสอบได้ทันที ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะทำให้การพิจาณาคดีของศาลรวดเร็วขึ้นในทุกขั้นตอน ขณะที่ในอนาคตผู้ยื่นฟ้องก็สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีผ่านระบบ รวมถึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าคดีของตนศาลจะพิจารณาเสร็จเมื่อใด ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อใดที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของการใช้งานก็จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานได้ทันที และยืนยันว่าเป็นไปตามระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์






กำลังโหลดความคิดเห็น...