xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดสปน.เซ็นปรับพื้นที่ใหม่ 11 ผู้ตรวจสำนักนายกฯ 19 เขต โยก "ยงยุทธ สุทธิชื่น" ที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้ตรวจฯส่วนกลาง/กทม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปลัดสปน. เซ็นปรับพื้นที่ใหม่ 11 ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการตรวจราชการใน 19 เขตตรวจราชการทั่วประเทศ โยก "ยงยุทธ สุทธิชื่น" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการส่วนกลางกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (23 พ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 102/2562 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ โดยยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 ม.ค.2562

ทั้งนี้หลังจาก มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดขอบการตรวจราชการในเขตตรวจราชการต่าง ๆ รวม 19 เขต ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี" บางตำแหน่ง ฉะนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงให้มีคำสั่ง ดังนี้

มอบหมายให้ 1.พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ รับผิดชอบการตรวจราชการในภาพรวมภาคกลาง และเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณทล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ 2.นายจิรายุ นันท์ธราธร รับผิดชอบการตรวจราชการในภาพรวมภาคตะวันอออก และเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

3.นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต รับผิดชอบการตรวจราชการในภาพรวมภาคใต้ และเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล 4.นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รับผิดชอบการตรวจราชการในภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบบน 2 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร

5. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 6.นายพีระ ทองโพธิ์ รับผิดชอบการตรวจราชการในภาพรวมภาคเหนือ และเขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดกาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

7.นางดวงตา ตันโข รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ 8.นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศ่รีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เขตตรวจราขการที่ 12 กลุ่มจังงหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

9. นายยงยุทธ สุทธิชื่น รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการส่วนกลางกรุงเทพมหานคร 10. นางสุมิตรา อติศัพท์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

11.นายธรสรณอัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา และเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา.


กำลังโหลดความคิดเห็น...