xs
xsm
sm
md
lg

“อ๋อย” ได้อานิสงส์ ครม.ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาล ปค.กลางให้ยกเลิกคำสั่งระงับธุรกรรมการเงิน เหตุ คสช.ปลดล็อกการเมืองแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.มีมติไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางตามความเห็นอัยการสูงสุด ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ กรณี “จาตุรนต์ ฉายแสง” ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก หลัง คสช.ยกเลิกคำสั่งระงับธุรกรรมการเงิน ทำให้ได้อานิสงส์หลุดพ้นจากมาตรการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว และทำให้มูลเหตุแห่งการพ้องคดีนี้หมดสิ้นไป

วันนี้ (20 พ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือแจ้งมติ ครม.ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีสํานักงานอัยการสูงสุดแจ้งคำสั่งศาลปกครองกลาง ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีระหว่าง นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ ในช่วงเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ฟ้องนายกรัฐมนตรี ที่ 1 (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กับพวก รวม 4 คน ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ หยุดการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสั่งให้พิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2561 และแจ้งกลับผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน 30 วัน นับแต่ศาลมีคำสั่ง หรือตามระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร

ล่าสุด ครม.เมื่อ 14 พ.ค. 2562 มีมติรับทราบคำสั่งศาลปครองกลาง โดยไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองดังกล่าว ตามความเห็นของสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด

คดีนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งสำเนาคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การและสำเนาคำฟ้อง ในคดีหมายเลขดำที่ 1368/2561 ของศาลปกครองกลาง ระหว่างนายจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้ฟ้องคดี นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดีไปยังสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครองแทน คณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งพนักงานอัยการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 3 ได้ยื่นคำให้การของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 3 ต่อศาลปกครองกลาง

ขณะที่สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก โดยได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แจ้งว่า บัดนี้ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2561 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือ สั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

“เฉพาะในข้อ 1 ทำให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง หลุดพ้นจากมาตรการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว และทำให้มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดสิ้นไป จึงขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง/คำแถลงต่อศาลเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งต่อไป ซึ่งพนักงานอัยการ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ 3 ได้ยื่นคำแถลงของผู้ถูกพ้อังคดีที่ 1 และที่ 3 ต่อศาลปกครองกลางตามลำดับแล้วนั้น”

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 พนักงานอัยการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 3 ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งศาลของสำนักงานศาลปกครองกลาง และสำเนาคำสั่งจำหน่ายคดีของ ศาลปกครองกลาง จากสำนักงานศาลปกครองกลาง แจ้งให้ทราบว่า ด้วยคดีนี้ศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดี ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 411/2562

สำนักงานคดีปกครอง อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งของศาลปกครองกลาง ชอบด้วยเหตุผล และข้อกฎหมาย จึงสั่งไม่อุทธรณ์

กำลังโหลดความคิดเห็น...