xs
xsm
sm
md
lg

“บุญยอด” ตั้งข้อสงสัย “ธนาธร” ให้พรรคตัวเองยืมเงินร้อยล้านได้ด้วยหรือ? จี้ กกต.สอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"พ่อฟ้า" งานเข้าต่อเนื่อง อดีตส.ส.ปชป. จี้ แจงเงินปล่อยกู้พรรคตัวเอง 110ล. ยันพรป.พรรคการเมืองไม่มีบัญญัติเรื่อง ”เงินยืม” บริจาคได้มากสุดแค่ ปีละ10 ล. พร้อมท้าโชว์ใบเสร็จ บี้ กกต.สอบด่วน


วันนี้ (19พ.ค.) นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เผยว่าให้เงินพรรคอนาคตใหม่ยืม110ล้าน เพื่อระดมทุนว่า ตนขอเรียกร้องให้นายธนาธรออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าเงินนั้นเป็นเงินหมวดอะไรตามข้อกฎหมายของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เพราะเท่าที่ตนตรวจสอบพบว่า ในกฎหมายนี้กำหนดที่มารายได้พรรคการเมืองไว้ในหมวด 5 มาตรา 62ว่ารายได้ของพรรคการเมือง อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้(1) เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 วรรคสอง(2) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองตามที่กำหนดในข้อบังคับ(3) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง(4) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง(5) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค(6) เงินอุดหนุนจากองทุน(7) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง


นายบุญยอดกล่าวว่า นอกจากนี้ในมาตรา64 ยังกำหนดว่าภายใน30วัน นับแต่วันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงินที่ได้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนทราบด้วย เมื่อพรรคการเมืองดําเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ พ.ก. 9ให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน การจัดกิจกรรมระดมทุนให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและนําไปแสดง ในงบการเงินประจําปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด


อีกทั้งมาตรา66 ยังระบุว่าบุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่า เกิน10ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละ5 ล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไป หลังจากบริจาคแล้ว พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้


“ขอถามนายธนาธรว่า เมื่อกฎหมายให้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองทำได้ไม่เกินปีละ10ล้านบาทและต้องรายงาน กกต. ทุกเดือน ทำไมนายธนาธรถึงบริจาคตั้ง110ล้าน หรือจะอ้างว่าให้พรรคยืม ก็ไม่มีระเบียบข้อไหนให้พรรคการเมืองยืมเงินใคร ดังนั้นนายธนาธรตอบให้ได้ว่าอยู่ในหมวด ไหน ระดมทุนหรือบริจาค และมีใบเสร็จมายืนยันหรือไม่ แต่ที่แน่การให้ยืมนั้นทำไม่ได้อย่างแน่นอน จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต. ต้องตรวจสอบด้วย”นายบุญยอดกล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...