xs
xsm
sm
md
lg

54 จังหวัดไตรมาสสอง “คนไทยออมน้อย” เป้าออมแห่งชาติ ต่ำกว่าร้อยละ 10 พบเพียงนครสวรรค์-นราธิวาส ออมเกิน 50%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไตรมาสสองพบ 54 จังหวัด เป้าหมายส่งเสริมวินัยคนไทยตามนโยบายการออมแห่งชาติ ยังต่ำกว่าร้อยละ 10 ปลัดมหาดไทยส่งหนังสือชมเชย 23 จังหวัด ยอดเป้าหมายสูงกว่าเดิมด้าน จ.นครสวรรค์ ยังออมสูงสุดทั้งสองไตรมาส พุ่งขึ้นร้อยละ 70.86 ส่วน จ.นราธิวาส ออมเกินร้อยละ 50.14

วันนี้ (10 พ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อชมเชยจังหวัดจำนวน 23 จังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ตามนโยบายของกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี

โดยได้กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดขับเคลื่อนการเพิ่มจำนวนสมากกองทุนการออมแห่งชาติ ในห้วงเดือนมกราคม-กันยายน 2562 โดยจากผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 มีจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่นที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย โดยจังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 2 ปี 2562

จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการได้ร้อยละ 70.86 จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการได้ ร้อยละ 50.14

จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการได้ ร้อยละ 40.03 จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการได้ ร้อยละ 27.52 จังหวัดสงขลา ดำเนินการได้ ร้อยละ 25.93

จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 10 ได้แก่ จังหวัดตราด ดำเนินการได้ ร้อยละ 24.87 จังหวัดยโสธร ดำเนินการได้ ร้อยละ 24.06 จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการได้ ร้อยละ 22.60 จังหวัดนครพนม ดำเนินการได้ ร้อยละ 22.10 จังหวัดพัทลุง ดำเนินการได้ ร้อยละ 20.66 จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการได้ ร้อยละ 19.78 จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการได้ ร้อยละ 18.79 จังหวัดชัยนาท ดำเนินการได้ ร้อยละ 16.36 จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการได้ ร้อยละ 16.19 จังหวัดยะลา ดำเนินการได้ ร้อยละ 15.68 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการได้ ร้อยละ 15.40

จังหวัดตรัง ดำเนินการได้ ร้อยละ 15.33 จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการได้ ร้อยละ 14.75 จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการได้ ร้อยละ 14.45 จังหวัดปัตตานี ดำเนินการได้ ร้อยละ 13.85 จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการได้ ร้อยละ 12.70 จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการได้ ร้อยละ 10.68 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการได้ ร้อยละ 10.26

ทั้งนี้อีก 54 จังหวัดมีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออม ต่ำกว่า ร้อยละ 10

ก่อนหน้านั้น กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช.เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายนำร่องส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน 31 จังหวัด ซึ่งมี 7 จังหวัดที่มีการส่งเสริมการออมกับ กอช.มียอดสมาชิกสูงสุด

โดยไตรมาส 1 ปี 2562 มีจังหวัดที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 10 ทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดตรัง


กำลังโหลดความคิดเห็น...