xs
xsm
sm
md
lg

“วิษณุ” แย้มจ่อเคาะ ม.44 ยกเลิกคำสั่ง คงไว้ 65 ฉบับ อ้างหน่วยงานเห็นยังจำเป็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
รองนายกฯ เผย คสช.เตรียมออก ม.44 ทิ้งท้าย เลิกคำสั่งเก่า 68 ฉบับ หวั่นกระทบรัฐบาลเลือกต้ง คงไว้ 65 ฉบับ อ้าง หน่วยงานเห็นยังจำเป็น โว สนช.ออกกฎหมาย 456 ฉบับ ครอบคลุม 5 กลุ่มสำคัญ

วันนี้ (7 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาคำสั่ง คสช. คำสั่งหัวหน้า คสช. หรือการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ที่มีทั้งหมด 456 ฉบับ แบ่งเป็นประกาศ คสช.134 ฉบับ คำสั่ง คสช.166 ฉบับ คำสั่งหัวหน้า คสช.158 ฉบับ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ยกเลิกไปแล้ว 74 ฉบับ สิ้นสุดผลเนื่องจากเสร็จภารกิจ 133 ฉบับ เช่น การแต่งตั้งปลัดกระทรวง โยกย้ายอธิบดี เป็นต้น นอกจากนี้ จะสิ้นผลอัตโนมัติในอนาคตเมื่อคสช. พ้นสภาพไป 39 ฉบับ จึงยังมีคำสั่งที่มีผลบังคับใช้ อยู่ 210 ฉบับ

นายวิษณุ กล่าวว่า คสช.จึงได้ตั้งคณะทำงานมาทบทวน ในคำสั่งที่เหลือ 210 ฉบับ โดยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจะออกคำสั่งตามมาตรา 44 เป็นคำสั่งสุดท้าย เพื่อยกเลิกคำสั่งเดิม ไม่ให้เป็นภาระต่อรัฐบาลหน้า โดยจะยกเลิกทั้งหมดจำนวน 68 ฉบับ ที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว และหากยังมีความจำเป็นอยู่ ก็ถือว่าไม่เหมาะสม ที่จะยังคงมีอยู่ต่อไปในระบอบประชาธิปไตย อันจะก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลหน้า ในการออกกฎหมายเพื่อยกเลิก จนอาจเลิกไม่ได้ เพราะติดหลายกระบวนการ เช่น ต้องทำตามมาตรา 77 รับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างคำสั่งเพื่อยกเลิก คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำกฎหมาย โดยเมื่อประกาศใช้กฎหมายที่ได้จัดทำแล้ว คำสั่ง คสช.ก็จะสิ้นสภาพไปเหมือนถูกยกเลิกอีก 77 ฉบับ อย่างไรก็ตาม ที่เหลืออีก 65 ฉบับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คงไว้ เพราะยังเห็นว่ามีความจำเป็น เช่น เรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และ ประมงผิดกฎหมาย เรื่องการบินพลเรือน โดยรัฐบาลหน้า มีสิทธิ์ที่จะเสนอปรับเปลี่ยนแก้ไขเมื่อใดก็ได้

นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนการจัดทำกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น ที่ผ่านมา สนช.จัดทำกฎหมายทั้งหมด 456 ฉบับ แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. พ.ร.บ.งบประมาณ 5 ฉบับ จากปี 2558-2562 2. กฎหมายที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ป่าไม้ หลักประกันทางธุรกิจ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ปรับโครงการภาษีเงินได้ อีอีซี การทำงานของคนต่างด้าว ฯลฯ 3. กฎหมายที่สำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น กฎหมายกรมท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางราง กระทรวงดิจิทัล กฎหมายอำนวยความสะดวก ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ การเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ฯลฯ 4. กลุ่มมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เช่น สวนดุสิต เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น ศิลปากร แม่โจ้ นิด้า สงขลานครินทร์ ฯลฯ 5. กฎหมายสำคัญทางสังคม เช่น ขายฝาก สื่อลามก งาช้าง คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กองทุนยุติธรรม การชุมนุมสาธารณะ การทวงหนี้ ความเท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...