xs
xsm
sm
md
lg

"มูลนิธิพัฒนาเมืองฯ" จับมือ กปน.ถ่ายทอดผลวิจัยสู่ชุมชน สร้างส่วนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"มูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย" ร่วมกับ "การประปานครหลวง" จัดกิจกรรมการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชนในบริเวณแหล่งน้ำดิบของ กปน.ฝั่งตะวันตก สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลดผลกระทบปัญหาคุณภาพน้ำ


"มูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย" ร่วมกับ "การประปานครหลวง" จัดกิจกรรมการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชนในบริเวณแหล่งน้ำดิบของ กปน.ฝั่งตะวันตก สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลดผลกระทบปัญหาคุณภาพน้ำ

ดร.กิจฐเชต ไกรวาส ประธานมูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย กล่าวว่า โครงการได้ทำการคัดเลือกตัวแทนชุมชนในบริเวณแหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวงในพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 40 ชุมชน เข้าร่วมถ่ายทอดผลการวิจัยจากชุมชนต้นแบบที่เป็นพื้นที่ศึกษาในโครงการ
โดยตัวแทนจากชุมชนต้นแบบที่เป็นพื้นที่ศึกษาในโครงการ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้มีการสาธิตการคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและลดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งการทำน้ำ EM เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น และสลายสารพิษหรือสารเคมีตกค้างในแม่น้ำลำคลอง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมฝึกทำการคัดแยกขยะและเรียนรู้ระบบการจัดทำธนาคาร
นอกจากนี้ มูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย และการประปานครหลวง ยังได้มอบทุนให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ศึกษา เพื่อนำไปขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำดิบและคลองส่งน้ำในด้านฝั่งตะวันตกเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป.
กำลังโหลดความคิดเห็น...