xs
xsm
sm
md
lg

คสช.สรุป 7 วันสงกรานต์ยึดรถ 7,282 คัน ชี้เมาแล้วขับลดลง ขอบคุณทุกภาคส่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
รองโฆษก คสช. สรุป 7 วันยึดรถไว้ 7,282 คัน ระบุการกระทำผิดดื่มไม่ขับฯ ปีนี้สถิติลดลง พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

วันนี้ (18 เม.ย.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ​ตลอดระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลประชาชนทั้งในเรื่องการสัญจร มาตรการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ จัดระบบอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว การดูแลภาพรวมในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตามชุมชนเมืองใหญ่ รวมทั้งการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและจิตอาสาที่ทุ่มเทปฏิบัติงานตลอดช่วงวันหยุดยาวและขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทำให้ภาพรวมในปีนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างคล่องตัว และร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข จึงขอให้ช่วยกันรักษาวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกโอกาสทุกเทศกาลไว้ด้วย

สำหรับในวันที่ 17 เมษายน 2562 วันสุดท้ายตามมาตรการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” มีสถิติดังนี้

“- จักรยานยนต์ พบการกระทำผิด ๓๘,๘๔๔ ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ ๕๓๒ คัน และส่งดำเนินคดี ๒๓,๒๕๙ คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด ๒๖,๘๖๐ ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ ๒,๙๔๒ ราย ยึดรถยนต์ ๒๔๖ คัน ส่งดำเนินคดี ๑๘,๐๔๓ คน

​ส่วนสถิติตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในภาพรวม ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

- พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับจำนวน ๓๘๘,๘๕๔ ครั้ง (แยกเป็น จักรยานยนต์ ๒๑๕,๙๗๓ ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ ๑๗๒,๘๘๑ ครั้ง) ซึ่งสถิติลดลงจากปี๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ (ผู้กระทำผิดในห้วงสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๙๐,๕๑๒ ครั้ง)

- การยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจำนวน ๗,๒๘๒ คัน (แยกเป็นจักรยานยนต์ ๕,๒๙๗ คัน และรถยนต์ ๑,๙๘๕ คัน) ซึ่งสถิติลดลงจากปี ๖๑คิดเป็นร้อยละ ๕๕ (มาตรการดื่มไม่ขับห้วงสงกรานต์ ๒๕๖๑ ยึดรถรวม ๑๖,๒๘๘คัน)

​- การดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดในปีนี้ มีทั้งหมด ๒๗๑,๖๕๗ คน แยกเป็น จักรยานยนต์ ๑๕๔,๙๒๘ คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล ๑๑๖,๗๒๙ คน ซึ่งสถิติลดลงจากปี ๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ (มาตรการดื่มไม่ขับห้วงสงกรานต์ ๒๕๖๑ ดำเนินคดี ๓๑๐,๒๙๙ คน)”

สำหรับมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ เป็นมาตรการที่ช่วยป้องกันและลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ซึ่ง คสช. และรัฐบาลได้ดำรงความต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยประชาชนให้การตอบรับมาตรการนี้เป็นอย่างดี เพราะทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของทุกคน รวมทั้งประชาชนได้มีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด และการยืดระยะเวลาการเก็บรักษารถเอาไว้ รวมถึงอยากให้มีการบังคับใช้มาตราการนี้ในทุกวัน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับรถในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปบทเรียนและผลการปฏิบัติงานนำไปบูรณาการแผนการป้องกันอุบัติเหตุ การจราจร มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้ได้มากที่สุดต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...