xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลระบุโพล วธ.หนุนโครงการชอปหนังสือช่วยชาติ แนะขยายเวลา-ลดวงเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีมโฆษกรัฐเผยโพล วธ. ชี้ ปชช.หนุนโครงการช็อปหนังสือช่วยชาติ แนะควรขยายระยะเวลา และลดวงเงินให้ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ (9 เม.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ภายหลังการประชุม ครม. เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ชอปหนังสือช่วยชาติ) โดย กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าหนังสือที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท


โดยทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,547 คน พบว่า มีผู้รับทราบเรื่องโครงการดังกล่าวร้อยละ 82.55 มีความเห็น เห็นด้วยมากที่สุด เนื่องจากเป็นมาตรการที่ดีมีประโยชน์ มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังช่วยส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ร้อยละ 91.27 ประชาชนพึงพอใจร้อยละ 60.37 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไป เนื่องจากเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน รวมถึงควรขยายเวลาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและลดวงเงินในการซื้อเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจแต่มีรายได้น้อยด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...