xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มสยามมานุสติ ยื่น กกต.สอบ “ธนาธร” เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง ปมประกาศสานต่อภารกิจคณะราษฎร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ภูภัฑธ” นำกลุ่มสยามมานุสติ ยื่นหนังสือต่อประธาน กกต.ตรวจสอบหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อม เลขาธิการพรรค ที่อาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประกาศนโยบายขณะพบปะประชาชนที่ ม.สวนดุสิต ระบุสานต่อภารกิจของคณะราษฎร 2475

วันนี้ (5 เม.ย.) กลุ่มสยามมานุสติ นำโดยนายภูภัฑธ แสงสุบิน ยื่นหนังสือต่อประธาน กกต.ขอให้ตรวจสอบการกระทำของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ที่อาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่านายธนาธรได้ประกาศนโยบายขณะพบปะประชาชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า “ด้วยหวังปฏิวัติ 2575” จะสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎร 2475 ให้สำเร็จ นอกจากนี้ นายธนาธรยังเคยพูดในลักษณะเดียวกันนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยระบุบนเวทีเสวนา เรื่องอภิวัฒน์สยาม 2475 ความหวังอนาคตประเทศไทย ที่มีใจความว่า “กษัตริย์คืนอำนาจให้กับประชาชน” พฤติกรรมเหล่านี้จึงถือว่านายธนาธรต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐใหม่หรือไม่ และเป็นการแสดงออกถึงความไม่เลื่อมใสต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ดังนั้น ขอให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ ได้นำสำเนารายงานข่าว และแผ่นบันทึกภาพ มายื่นเป็นหลักฐานต่อ กกต.ด้วย ยืนยันว่าที่มายื่นหนังสือวันนี้มาในฐานะต้องการใช้สิทธิของประชาชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์กำลังโหลดความคิดเห็น...