xs
xsm
sm
md
lg

เอกฉันท์ กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย-นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มติ กกต.สั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย ขอนแก่น เขต 3 และเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ที่ลำปาง-ยโสธร-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-กทม. ย้ำการเลือกตั้งใหม่จะต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากต้องประกาศผลก่อนวันที่ 9 พ.ค.วันนี้ (4 เม.ย.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่าที่ประชุม กกต.เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ได้มีการพิจารณากรณีผลการนับคะแนน ส.ส. และกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่ใน 2 หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ขอนแก่น คือหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เนื่องจากพบว่าการขีดคะแนนไม่สัมพันธ์กับการขานคะแนน โดย กกต.จะแจ้งมติไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต (กกต.เขต) ซึ่งก็จะไปพิจารณากำหนดวันในการนับคะแนนใหม่

นอกจากนี้ยังสั่งให้มีการเลือกตั้ง ใน 6 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย 1. จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา 2. จ.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย 3. จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย ต.เขาค้อ 4. จ.พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม และ 5. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เนื่องจากพบว่าผลการนับคะแนนที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตน และไม่ตรงกับลายเซ็นที่ต้นขั้วบัตร จำนวนบัตรที่ถูกใช้ไปคือบัตรดี-บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ไม่ตรงกับผลการนับคะแนน โดยวันเลือกตั้งใหม่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ กกต. แต่คาดว่าจะเป็นหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้สมัครยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมดสามารถหาเสียงได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะต้องลดจำนวนลงตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเริ่มพิจารณาของ กกต.เท่านั้น เขตเลือกตั้งเหล่านี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องร้องเรียนหรือการกระทำไม่สุจริตที่อาจจะนำไปสู่การสั่งเลือกตั้งใหม่ทั้งเขต รวมทั้งยังมีกรณีของเขตเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ ที่มีปัญหาและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ กกต. โดย กกต.จะพิจารณาสั่งเลือกตั้งใหม่ ไปพร้อมกันทั้งหมดในวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีปัญหาเรื่องการนับคะแนนยังมีที่กกต.สั่งยุติเรื่องเพราะทราบสาเหตุและเห็นว่าเหตุนั้นไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมตามมาตรา 122 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง จึงมีมติให้ยุติเรื่องรวม 4 หน่วยเลือกตั้ง คือ 1. จ.เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านกลางเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ที่พบว่าปัญหาจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนเพราะมีการฉีกบัตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว 2. จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำปราณ (เขตเทศบาล) อ.ปราณบุรี ที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน เพราะผู้มีสทิธิมาแสดงตนใช้สิทธิโดยใช้ใบขับขี่และสำเนาบัตรประชาชน แต่เมือ่ใช้สิทธิแล้วพับสำเนาบัตรประชาชนหย่อนในหีบบัตร แล้วบัตรเลือกตั้งออกไป เมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนพบ จึงไปตามตัวและเจอบัตรเลือกตั้งในรถจึงได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหานำบัตรเลือกตั้งออกหน่วยเลือกตั้ง 3. จ.สระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ 4 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร และจ.พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 17 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง พบว่าปัญหาผู้มาใช้สิทธิมาแสดงตนและลงรายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ แต่ไม่ลงรายมือชี่อในต้นขั้วบัตร

นายแสวงยังกล่าวด้วยว่า กรณีการสั่งนับคะแนนใหม่ และการสั่งเลือกตั้งใหม่ดังกล่าวจะมีผลต่อการคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ ซึ่ง กกต.ยังไม่ได้มีการคำนวณ เพราะต้องรอผลการนับคะแนนและการสั่งเลือกตั้งใหม่ดังกล่าวก่อน ส่วนเรื่องคูณการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้น ในส่วนของ กกต.ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ยังไม่ข้อยุติ


สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาอันดับ1ในเขตเลือกตั้งที่กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ใน 6 หน่วย ประกอบด้วย


ลำปาง เขต 4 (สั่งเลือกตั้งใหม่2หน่วย) นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย 42,984 คะเเนน

ยโสธรเขต 2
นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย 50,584 คะเเนน

เพชรบูรณ์ เขต 1
นายพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ 37,011 คะเเนน

พิษณุโลก เขต 2
นายนพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย 32,965 คะเเนน

กรุงเทพฯ เขต 13

นายฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ 27,489 คะเเนน


กำลังโหลดความคิดเห็น...