xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ติวเข้ม 35 อนุฯ คดีเลือกตั้ง ย้ำไม่หวั่นแรงเสียดทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธาน กกต.ติวเข้ม 35 อนุวินิจฉัยคดีเลือกตั้งต้องเป็นกลาง อย่าหวั่นไหวต่อแรงเสียดทาน “ปกรณ์” แจง กม.บังคับ กกต.นับบัตรนิวซีแลนด์ไม่ได้ เปรียบเหมือนส่งชิงโชคหลังจับรางวัลแล้ว ชี้หากวินิจฉัยเป็นบัตรดี-บัตรเสีย เข้าทางเจอร้องเลือกตั้งโมฆะแน่ ย้ำไม่มีบัตรเพิ่ม ยัน กม.ให้ กกต.ต้องประกาศรับรองผลรอบแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

วันนี้ (2 เม.ย.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาและข้อโต้แย้ง 35 คณะ โดยกล่าวว่าสำหรับอนุกรรมการที่ กกต.ตั้งขึ้นเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางซื่อสัตย์สุจริต การจัดประชุมวันนี้เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานให้มีเอกภาพ ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง กกต.มั่นใจว่าจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี การเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นไป สังคมคาดหวังมายัง กกต.อยากทราบผลการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจตามที่หวัง เพราะเราต้องทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบถูกต้อง ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับแนวทางและหลักการในการทำงานที่จำเป็น ต้องทำงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และความรวดเร็ว คุณภาพ คือ มีความรู้รอบด้าน ถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานในเนื้อหาสาระของงานที่ทำ ส่วนคุณธรรมคือความเป็นกลาง ปราศจากอคติ กล้าหาญ ยึดความถูกต้องตามตัวบทของกฎหมายบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คือ หลักความเป็นธรรมตามกฎหมาย ไม่หวั่นไหวต่อแรงเสียดทาน หรืออำนาจอิทธิพลใดๆ หากทำได้เช่นนี้ก็ขอให้มั่นใจว่าคุณธรรมจะเป็นเกราะป้องกันตัว และองค์กร กกต.ก็จะสนับสนุนปกป้องการทำงานของท่านอย่างเต็มที่ ส่วนคำว่ารวดเร็ว คือ ไม่ล่าช้า ความรวดเร็วในกรณีนี้คือไม่ล่าช้า ทำเสร็จตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด เพราะความล่าช้าคือความอยุติธรรม

ด้านนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการเลือกตั้ง กล่าวชี้แจงเรื่องบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ว่า เรามีคำตอบ ขั้นตอนต่างๆ มีหมด และกำลังจะตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายว่าทำอะไรบกพร่องหรือไม่ และเป็นความรับผิดชอบของใครซึ่งในมาตรา 114 ของ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. เงื่อนไขมีอยู่ 4 ข้อ แต่ข้อที่ต้องพิจารณามีข้อเดียวซึ่งเป็นข้อที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก แต่เราไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจได้ เงื่อนไขคือให้เรามีอำนาจสั่งเมื่อบัตรเลือกตั้งไปถึงหน่วยเลือกตั้ง หลังจากมีการนับคะแนนแล้ว เราจึงจะสั่งได้ว่าเป็นบัตรเสีย แต่กรณีนี้บัตรไม่ได้ไปถึง และการนับได้จบสิ้นแล้ว

“ท่านนึกถึงการเลือกตั้งต่างๆ และการส่งชิงโชคต่างๆ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว บัตรต่างๆ เอกสารต่างๆ ที่ใชัสิทธิถูกส่งมา ท่านจะมาขอให้นับเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่ได้ เราจึงวินิจฉัยเช่นนี้ เราไม่ได้วินิจฉัยว่าเสียหรือดี ถ้าเราวินิจฉัยว่าเสีย ฝ่ายดีก็จะยกขึ้นมาอ้างว่าขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ถ้าวินิจฉัยว่าดี ฝ่ายเสียก็จะยกขึ้นอ้างอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมรับรู้ จุดประสงค์เขาเป็นอย่างนั้น” นายปกรณ์กล่าว และว่าในวันเลือกตั้งหลังการลงคะแนน 2-3 ชั่วโมง เรานับคะแนนทุกหน่วยเรียบร้อย ประกาศหน้าหน่วยกว่า 92,000 หน่วย

ส่วนกรณีบัตรเกิน 4 ล้านกว่าใบนั้น ประธาน กกต.แถลง โดยระบบแรปปิดรีพอร์ต ขณะนั้นเวลาประมาณ 21.00 น. ข้อมูลเพียงร้อยละ 93 ขาดอยู่ร้อยละ 7 ของประมาณ 30 ล้าน เหลืออีก 2 ล้านกว่าคนยังไม่ได้ประกาศ เมื่อจากหน่วยมาถึงเขต เขตต้องเอาบัตรเลือกตั้งที่ต่างประเทศแสนกว่าคน เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคม อีกกว่า 2 ล้านคนมารวม เมื่อรวมกันทั้งหมด คือ 4 ล้านเศษ ไม่มีการเพิ่มบัตรอะไรเข้าไปทั้งสิ้น นี่คือความจริง การที่มี กปน.กว่า 7 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ชาวบ้าน ครู ฝ่ายปกครอง มาช่วย กกต.ทำหน้าที่ อาจจะผิดบ้าง 10 คน 100 คน นี่คือสิ่งที่ กกต.กำลังจะตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เที่ยงธรรม

นายปกรณ์ยังย้ำว่า กฎหมายกำหนดให้ กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.พร้อมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หรือ 333 เขต หาก กกต.ไม่ทำตามกฎหมาย เราก็จะผิดกำลังโหลดความคิดเห็น...