xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติใช้กุญแจมือ 3 แบบพันธนาการเยาวชนกันหนีจากสถานที่ควบคุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

(ภาพจากแฟ้ม)
ทีมโฆษกรัฐ เผย ครม.เห็นชอบเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรปาล์มน้ำมัน 9 หมื่นกว่าครัวเรือน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง อนุมัติใช้กุญแจมือ 3 แบบพันธนาการเด็กและเยาวชน ป้องกันหลบหนี

วันนี้ (26 มี.ค.) เวลา 14.35 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จากเดิม 150,000 ครัวเรือน เป็น 249,918 ครัวเรือน (เพิ่มเป้าหมาย 99,918 ครัวเรือน) เนื่องจากมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คิดเป็นวงเงินรวมจำนวน 1,348.87 ล้านบาท และสมควรได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,500 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 0.70 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอใช้จ่ายจากกรอบวงเงินเดิมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ได้รับการอนุมัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561

พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวต่อว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน จะมีเฉพาะกุญแจมือ 3 แบบ คือ 1. สายรัดข้อมือพลาสติกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด แบบล็อกตัวเอง มีขนาดส่วนที่กว้างสุดบริเวณฐานล็อกข้อมือที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ส่วนสายรัดกว้าง 0.7 เซนติเมตร ความยาวโดยรวมทั้งหมด 85 เซนติเมตร 2. ห่วงทำด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะเพื่อใช้รัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ระหว่างตัวห่วงโลหะทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 10 เซนติเมตรและ 3. ห่วงทำด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะเพื่อใช้รัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ระหว่างตัวห่วงโลหะทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะที่มีจุดยึดติดกับตัวห่วงโลหะอย่างน้อยข้างละสองจุด อย่างไรก็ตาม กำหนดให้เมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการหลบหนี เมื่อนำตัวเยาวชนออกมานอกสถานที่ควบคุม หรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเอง หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความไม่สงบในสถานที่ควบคุม


กำลังโหลดความคิดเห็น...