xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำสอดคล้องขีดทำประมง อนุมัติต่างด้าวกลับบ้านสงกรานต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
รองโฆษกรัฐ เผย ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงทำประมงเชิงพาณิชย์ เพิ่มหลักเกณฑ์อนุญาตทำประมง จัดสรรปริมาณสัตว์น้ำสอดคล้องขีดการทำประมง อนุมัติต่างด้าว 3 สัญชาติกลับบ้านเกิดฉลองสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้

วันนี้ (19 มี.ค.) เวลา 18.00 น.พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พศ… ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)การประมง พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทำการประมง โดยมีสาระสำคัญได้แก่ 1.การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาต ให้ทำการประมงพาณิชย์ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะทำการประมง กรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือประมงหลายลำ ต้องมีการแจ้งชื่อเรือประมง พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ทุกลำ ในกรณีที่เรือประมงยังไม่ได้จดทะเบียนให้เป็นเรือประมงของไทยตามกฎหมาย ต้องมีหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนจากกรมประมง

พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า 2.กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตได้ 3. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ โดยใบอนุญาตสามารถนำปริมาณสัตว์น้ำของตนไปควบรวมกับปริมาณสัตว์น้ำของใบอนุญาตอื่นได้ และ4.กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ ต้องดำเนินการกับเรือลำเดิมหรือเรือที่นำมาควบรวม แล้วแต่กรณี

พล.ท.วีรชน ยังกล่าวว่า ครม.มีมติผ่อนผันให้แรงงาน3สัญชาติ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร คนรับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมเทศกาลประเพณีสงกรานต์ โดยได้กำหนดห้วงเวลาเข้าออกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย.นี้ แต่ถ้าหากเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในระหว่างวันที่1 - 31พ.ค. ก็จะมีอัตราค่าตรวจลงตราคนอยู่ชั่วคราวตามกฎหมาย ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จำนวน 2,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...