xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ช่วงสงกรานต์ เท 2 พันกว่าล.ช่วยเกษตรกรปลูกพืช

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
รองโฆษกรัฐ เผย ครม.เห็นชอบ 2 พันกว่าล.ช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชหลังนาไร่ละ 600 ไม่เกิน 15 ไร่ พื้นที่ลุ่มต่ำ-นอกลุ่มต่ำ-ใต้ ไฟเขียว ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยา,กทม.-บางปะอิน-บางพลี หยุดยาวสงกรานต์ หวังระบายรถให้คนกลับบ้าน

วันนี้ (19 มี.ค.) เวลา 18.00 น.พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยโครงการดังกล่าวเพื่อลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 61/62 ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา (พืชไร่และพืชผัก) จำนวน 4.87 ล้านไร่ ช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมี.ค. 2562 ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,932 ล้านบาท และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป็นการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะ งบดำเนินงาน ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการคลัง โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงิน ในกรอบวงเงิน 2.2729 ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ส่วนค่าใช้จ่ายในการยืนยันสิทธิ์และออกใบรับรอง

พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รับรองพื้นที่ให้ผลผลิต เป็นต้น วงเงิน 8.1546 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผลผลิต และโครงการ ทั้งนี้ แบ่งเป็นพื้นที่ 3 ส่วน คือ พื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ได้แก่ จ.ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทองสุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี ปลูกตั้งแต่วันที่1 พ.ย. 2561-31 มี.ค. 2562 ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 31 พ.ค.62 ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่งและภาคใต้ปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2561 -30 เม.ย. 2562 จะต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 มิ.ย.62 ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2562 จะต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค.62 โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมี.ค. - ก.ย. 2562

พล.ท.วีรชน ยังกล่าวว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคมนาคมกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาพิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว ลดการใช้พลังงานของประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...