xs
xsm
sm
md
lg

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชูนโยบายตรงใจชาวน่าน แก้ปัญหาเรื้อรังที่ใครไม่กล้าทำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (15 มี.ค.)นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 6 เขต 1 จังหวัดน่าน จากพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย กล่าวว่า ทางพรรค เข้าใจปัญหาของคนส่วนใหญ่อาศัย และพึ่งพาอาศัยกับป่า ใน จ.น่าน จึงได้ชูนโยบายเป็นรูปธรรม จับต้องได้ “รักษ์ป่าไม้ เพิ่มผืนป่า คนอยู่กับป่า มีรายได้จากป่า ลดภาวะโลกร้อน” การลงพื้นที่ จึงมั่นใจ และเชื่อว่า เราทำได้ เพื่อชาวน่าน โดยเราจะเข้าไปแก้ปผัญหาให้ถุกจุด นำเสนอนโยบายดี ๆ คนอยู่กับป่า! ปลูกป่า! มีรายได้จากป่า! มีสิทธิทำกินในผืนป่าโดยชอบเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานได้! และสามารถลดภาวะโลกร้อนเป็นนโยบายที่ทำได้จริง! และเชื่อว่าชาวน่านต่างพร้อมเทใจให้พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เพราะด้วยนโยบายที่ดีของพรรค
นายสันติภาพ กล่าวว่า นโยบายของพรรครักษ์ผืนป่า ประเทศไทย จะแก้ปัญหาคนอยู่กับป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ทำกินในผืนป่ามาก่อนพระราชบัญญัติป่าสงวนและพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติใช้บังคับต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ หากปรากฏว่า ทำกินในผืนป่ามาก่อนต้องออกเอกสารสิทธิ์ หรือรับรองสิทธิ์อันเป็นสิทธิหรือรับรองสิทธิทำกินโดยชอบ เพื่อป้องกันปัญหาการกระทบกระทั่ง และเป็นการป้องกันการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ถือเป็นหน้าที่ของพรรคที่จะต้องดำเนินการสิทธิทำกินนี้ สามารถตกทอดเป็นมรดกไปยังลูกหลานได้ และสามารถนำไปทำนิติกรรมจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนน่านต้องการมานาน เพราะคนน่านมีชีวิตผูกพันและอาศัยอยู่กับป่าโดยพึ่งพาอาศัยกันและกัน จึงมั่นใจว่าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยจะสามารถถอดรหัสนี้ได้
นายสันติภาพ กล่าวต่อว่า ป่าคือแหล่งท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศน์ ลดมลภาวะทางอากาศลดปัญหาอุทกภัยนำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านป่าสร้างรายได้ สร้างงาน เมื่อคนอยู่กับป่า มีรายได้จากป่ามีเงินมาจับจ่ายทำให้ระบบเศรษฐกิจจากป่าสู่เมืองจากเมืองสู่ป่า
“พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ให้คำมั่นว่า ทุกคนจะต้องมีรายได้จาการปลูกป่า โดยการปลูกป่าตามพันธุ์ไม้ที่กระทรวง กรมอุทยาน หรือกรมป่าไม้กำหนด เช่น ประดู่ พยุง มะค่า เป็นต้น โดยทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้เพาะกล้าให้ หากท่านปลูกต้นไม้ไปแล้วในปีที่ 2 ท่านจะได้รับเงินชดเชยจากการปลูกต้นไม้จากรัฐซึ่งจะติดคิดตามเส้นรอบวงของแต่ละต้น เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วท่านจะมีรายได้มากกว่าพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด,กะหล่ำปลี และขิง เป็นการลดภาวะโลกร้อน และมีรายได้จากการปลูกป่าจากพื้นที่ดินที่ทำกิน ที่มีการพิสูจน์สิทธิแล้ว ซึ่งนโยบายนี้พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยจะสามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรม สอดคลองกับบริบท และความเป็นอยู่ของชาวน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน”นายสันติภาพ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...