xs
xsm
sm
md
lg

จ่อออกประกาศสำนักนายกฯ เวนคืนอสังหาฯ 15 ราย ที่ยังติดปัญหา เร่งโครงการ 3 หมื่นล. ด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คค. จ่อออกประกาศสำนักนายกฯ เวนคืนอสังหาฯ 15 ราย ที่ดิน 17 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 14 หลัง ทียังติดปัญหา เร่งโครงการ 3 หมื่นล้าน ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก เขตราษฎร์บูรณะ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

วันนี้ (14 มี.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ในเร็ว ๆ นี้ กระทรวงคมนาคม เตรียมออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษสายพะราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ภายหลังคณะรัฐมนตรี 12 มี.ค.2562 ให้ความเห็นชอบแล้ว

ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 ก.ค. 2561 มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี มีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนและ รมว.คมนาคม รักษาการตาม พระราชกฤษฏีกานี้

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถูกเวนคืนหลายรายไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนที่จะต้องเวนคืน เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการและไม่พอใจกับจำนวนเงินทดแทน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าครอบครองพื้นที่และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้

"โครงการดังกล่าว ภายหลังได้รับการอนุมัติให้แก้ไขแนวเขตแนวพิเศษแล้ว ปรากฎว่า มีผู้ถูกเวนคืนในโครงการ 50 ราย แบ่งเป็นที่ดิน 67 แปลง และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 92 หลัง ล่าสุด มีเจ้าของอสังหาฯ ที่ถูกเวนคืน ทำตกลงสัญญาแล้ว 25 ราย แบ่งเป็นที่ดิน 24 แปลง สิ่งก่อสร้างประมาณ 12 หลัง โดยอยู่ระหว่างมาตกลงทำสัญญา 10 ราย เป็นที่ดิน 26 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง 66 ราย"

อย่างไรด็ตาม หลังเข้าสำรวจสอบสวนสิทธิ์อสังหาฯ ปรากฎว่า มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของทรัพย์สินไม่ยินยอมให้เข้าสำรวจสิทธิ์ จำนวน 15 ราย เป็นที่ดิน 17 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 14 หลัง ซึ่ง กทพ. ยังไม่สามารถดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ได้ รวมทั้งเจ้าของอสังหาฯ มาทำสัญญารับเงินค่าทดแทนแล้ว แต่ไม่ยินยอมรือถอนสิ่งปลูกสร้างและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ารื้อถอนได้ เนื่องจากต้องส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกำหนด 18 เดือน

"ทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป หลังจากมีแผนต้องก่อสร้างในปี 2562-2565 ซึ่งใช้งบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 708 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้างจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ ประมาณ 30,437 ล้านบาท"

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษ ไปยังทิศตะวันตกและภาคใต้ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ของกรมทางหลวงที่ กม. 13 + 000 ของถนนพระราม 2 โดยโครงการเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนขวาบริเวณโค้งทางแยกต่างระดับดาวคะนอง เพื่อไปซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานครไปจนถึงช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ ขนาด 8 ช่องจราจร (ทิศทางละ 4 ช่องจราจร) ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9

จากนั้นแนวเส้นทางจากข้ามถนนพระราม 3 เพื่อไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทาง 18.7 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา.


กำลังโหลดความคิดเห็น...