xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เคาะแผนปรับปรุงครองเปรมฯ-ป้องน้ำท่วมชุมพร สนทช.เตือนแล้งหนักกว่าปี 57

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขาฯสนทช. เผยผลประชุมกนช. "ประยุทธ์" เคาะแผนปรับปรุงครองเปรมฯ-แผนป้องน้ำท่วมชุมพร วงเงินรวม 6 พันล้าน เตือนปีนี้อีสาน-กลาง แล้งหนักกว่าปี 57 ขอปชช.ช่วยประหยัดน้ำ ผุด 4 มาตรการรับมือ ห้ามปลูกพืชหน้าแล้ง

วันนี้ (11 มี.ค.) เวลา 12.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองเปรมประชากรทั้งระบบตลอดสาย ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพฯ โดยระยะเร่งด่วนที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการ การปรับปรุงและฟื้นฟูคลองเปรมประชากรเพื่อการระบายและรักษาคุณภาพน้ำ กรอบวงเงิน 4,466 ล้านบาท โดยจะดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก 23 โครงการ งบประมาณรวม 1,450 ล้านบาท โดยแผนงานหลัก 4 ด้าน เน้นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพบึงตื้นเขิน เพิ่มปริมาณความจุน้ำในบึง การบริหารจัดการน้ำทั้งหน้าฝนและแล้ง และเห็นชอบแผนแม่บทฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ จำนวน 56 โครงการ วงเงิน 5,701.5 ล้านบาท โดย สทนช.ได้คัดเลือกแผนงานเร่งด่วน 9 โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการในวงเงิน 1,513 ล้านบาท ในการดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ขุดลอกคลองบึงบอระเพ็ด ขุดคลองดักตะกอน ฯลฯ

นายสมเกียรติ กล่าต่อวว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจ.ชุมพรทั้งระบบ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 1,717 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าที่ดิน จำนวน 537 แปลง งานขุดคลองผันน้ำ ก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน 4 แห่ง ฯลฯ ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตอนล่างของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ได้ประมาณ 37,500 ไร่ ครอบคลุม 16,802 ครัวเรือน สามารถป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เมืองชุมพรได้ด้วย

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนั้น สนทช.ได้คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ ยังมีผลต่อเนื่องถึงเดือนมี.ค.และเม.ย. ซึ่งปริมาณฝนจะต่ำกว่าปกติ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเดือนพ.ค.นั้น มีปริมาณฝนตกทั้งประเทศใกล้เคียงปกติ และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ค. อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้นั้น คาดว่าโดยภาพรวมจะดีกว่าในปี 2557 ที่เกิดภัยแล้งหนักในประเทศไทย แต่ในบางภาค เช่น ภาคอีสานและภาคกลาง จะแล้งกว่าปี 2557 โดยปี 2562 ภาคอีสานคาดว่าจะมีน้ำใช้การได้เพียง 1,187 ล้านลูกบาตรเมตร ขณะที่ภาคกลาง คาดว่าจะอยู่ที่ 226 ล้านลูกบาตรเมตร จึงขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า สนทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี 4 มาตรการรับมือผลกระทบภัยแล้ง 1.แจ้งเตือนเกษตรกรงดปลูกพืชฤดูแล้งและพืชต่อเนื่อง 2.ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภค 3.ทบทวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้งในปีนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เอลนีโญที่กำลังอ่อน 4.กรณีที่มีการปรับแผนการจัดสรรน้ำ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความสมดุลของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการกำลังโหลดความคิดเห็น...