xs
xsm
sm
md
lg

อพช.ยกตลาด “โอ๊ะป่อย” โมเดลแห่งความสำเร็จงานพัฒนาชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อพช.นำคณะสื่อมวลชนสัญจรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาด “โอ๊ะป่อย” ยกเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 9 มี.ค. 62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตามโครงการ “พช.สัมพันธ์สัญจร สมุทรสาคร-ราชบุรี” เพื่อศึกษาความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านท่ามะขาม” หมู่ที่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หรือที่เรียกกันว่า ตลาด “โอ๊ะป่อย”

นายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน จนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

การลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาด “โอ๊ะป่อย” ครั้งนี้ นอกจากคณะฯได้สัมผัสวิถีริมน้ำภาชีแล้ว ยังได้อิ่มบุญกับกิจกรรม “ใส่บาตรพระล่องแพ” หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่หาได้ยาก ซึ่งภายในตลาดโอ๊ะป่อยมีสินค้าน่าสนใจหลายอย่าง ประกอบไปด้วย อาหารท้องถิ่นและข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงสินค้า OTOP โดยเมนูแนะนำของตลาดโอ๊ะป่อยคือ “ข้าวแดกงา” เป็นการนำข้าวเหนียวและงาดำมาตำรวมกัน แล้วนำไปนวดและย่างบนเตา

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายเมนูท้องถิ่น อาทิ “ก๋วยเตี๋ยวม่อนไข่” ซึ่งเป็นอาหารร้านดังประจำอำเภอ หรือ “บ้าบิ่นมะพร้าว” ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ของท้องถิ่น รวมทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้ให้เลือกซื้ออีกมากมาย ได้แก่ ตุ๊กตาผึ้งถักไหมพรม ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตุ๊กตาปั้นดินไทย และสบู่สมุนไพร ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ การบริหารจัดการ และรู้จักประสานงาน การแก้ไขปัญหา เป็นที่มาของสถานที่พักผ่อนแบบธรรมชาติ ที่ยังรักษาสิ่งแวดล้อมไว้เป็นอย่างดี เพราะตลาดโอ๊ป่อยแห่งนี้ ไม่ใช้พลาสติก โฟม และวัสดุทำลายสิ่งแวดล้อมทุกชนิด อีกทั้งยังเป็นตลาดแห่งการเรียนรู้ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ เป็นตลาดคุณธรรมที่มีความเอื้ออาทร ชาวชุมชนช่วยกันพัฒนาสินค้าให้สินค้าขายไม่ซ้ำกัน เป็นตลาดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เป็นตลาดที่สนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้มีงานทำ และยังเป็นตลาดที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

“ในส่วนของนักท่องเที่ยว ถือได้ว่ามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันแรกที่เปิดโครงการ โดยในวันแรกมีนักท่องเที่ยวเพียง 250 คน แต่ในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งสูงถึง 5,500 คน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยรายได้จาก 1,500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท โดยรายได้จากร้านค้าทุกร้านต่อสัปดาห์เฉลี่ยอยู่ที่ 250,000-300,000 บาท และรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,100,000 บาท” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

โอกาสนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนได้เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ณ ตลาดโอ๊ะป่อย แห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้การนำของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่จะดำเนินการในปี 2561-2562 เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชนและสังคม โดยการนำหลัก 3 R มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเริ่มต้นจากตัวเองและครอบครัว ทั้งการลดการใช้ (Reduce) ซึ่งเป็นการใช้ตามความจำเป็น รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติ การใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดและหลีกเลี่ยงการใช้โฟม/ถุงพลาสติก การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ที่เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือน รวมไปถึงการดำเนินการตามนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้าน ในการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักนำกลับมาใช้กับแปลงผักผลไม้ในครัวเรือน

สำหรับ โครงการ พช.สัมพันธ์สัญจร ครั้งนี้ ได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 3 ชุมชน ใน 2 จังหวัด ได้แก่ บ้านดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร และที่ จ.ราชบุรี ที่บ้านสระโบสถ์ และบ้านท่ามะขาม นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้แล้ว ยังจะนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน เสริมความแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...