xs
xsm
sm
md
lg

ผู้สมัครเบอร์12 สุราษฎร์ฯเขต5 หนุนเกษตรกรสู่วิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้สมัคร พปชร.เขต 5 สุราษฏร์ธานี ชูนโยบายคุ้มครองวิถีเกษตรกร ผลักดันวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ก้าวหน้าสร้างรายได้

นายพงศ์พันธุ์ เอ่งฉ้วน ผู้สมัคร สส.เขต 5 จังหวัดสุราษฏร์ธานี พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นหาเสียงที่บ้านโตรม อ.ชัยบุรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่กระแสการตอบรับของประชาชนดีขึ้นเป็นลำดับ สำหรับพื้นที่เขต 5 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายที่เสนอกับพี่น้องประชาชนจึงต้องสอดคล้องกับพื้นที่คือ การคุ้มครองวิถีชีวิตของเกษตรกรให้สามารถดำเนินวิถีชีวิตทางการเกษตรอย่างพออยู่พอกินและควบคุมไม่ให้อุตสาหกรรมและการค้าที่ไม่เป็นธรรมเข้ามาคุกคามเอาเปรียบ นำเกษตรกรสู่วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์แบบก้าวหน้า มุ่งแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบของเกษตรกรสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สามารถเข้าถึงนวัตกรรม แหล่งทุน การตลาด และการจัดการที่สามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวทางการเกษตร ธรรมชาติ สุขภาพตามแนวทางนวัตวิถี ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

นายพงศ์พันธุ์ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ บ้านควนสินชัย ต.ไทรทอง ประชาชนได้สะท้อนปัญหาการไม่มีที่ดินทำกิน โดยเฉพาะเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่อยู่อาศัยในที่ดิน สปก. ซึ่งขณะนี้หมดสัญญาเช่าแล้ว มีปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาก็จะต้องผลักดัน ให้นำที่ดินของรัฐโดยเฉพาะที่ดินเช่าแปลงใหญ่ที่หมดสัญญาเช่าแล้ว มาจัดสรรภายใต้เงื่อนไขเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...