xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านหลักการยืดส่งเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตน 3 เดือน 23 จว.เจอปาบึก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ทีมโฆษกรัฐ เผย ครม.เห็นชอบหลักการยืดเวลาส่งเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตน เป็นเวลา 3 เดือน 23 จังหวัดที่ประสบภัยพายุปาบึก

วันนี้ (18 ก.พ.) เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอันเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่ในท้องที่ที่เกิดวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” จำนวน 23 จังหวัด โดยให้ร่างประกาศฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าวต่อว่า ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในท้องที่ จ.กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ชลบุรี ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี รวม 23 จังหวัด ได้รับการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สำหรับค่าจ้างงวดเดือน ธ.ค. 2561 งวดเดือน ม.ค. 2562 และงวดเดือน ก.พ. 2562 โดยให้ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 เม.ย. 2562 อย่างไรก็ตาม ให้ซึ่งมีทะเบียนผู้ประกันตนในท้องที่ที่กำหนด ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือน ธ.ค. 2561 งวดเดือน ม.ค. 2562 และงวดเดือน ก.พ. 2562 โดยให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 เม.ย. 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...