xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยถนน 4 ปี ดึงเทคโนโลยีแก้รถติด-ความเร็ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีมโฆษกรัฐเผย ครม.เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 4 ปี เน้นลดความปลอดภัยทางถนน ลดอันตราย “บิ๊กตู่” สั่งดึงเทคโนโลยีแก้ปัญหารถติด-กำหนดความเร็วรถวิ่งบนทางด่วน

วันนี้ (12 ก.พ.) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนได้มีการจัดทำแผนแม่บททางถนนดำเนินการมาแล้ว 3 ฉบับ โดยฉบับดังกล่าวเป็นฉบับที่ 4 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานแบบบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนฉบับนี้จะเน้นความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย เน้นลดอันตราย การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงประเภทต่างๆสำหรับเป้าหมายของแผนแม่บทฉบับนี้จะใช้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในแผนแม่บทให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลการเสียชีวิตของหน่อยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน มีการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรบริหารความปลอดภัยทางถนน โดยการจัดทำแผนบูรณาการ การปฏิบัติราชการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับกระทรวง รวมถึงมีดารเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลทางถนน โดยจัดให้มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุระดับชาติและเชิงลึกภายใน 2 ปี และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มีการเพิ่มขีดความสามารถในการบรอหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล

พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าวต่อว่า 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงหลักที่นำไปสู่อุบัติเหตุทางถนนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม เน้นผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้จักรยานยนต์ 3. ยุทธศาสตร์ประเทศไทยขนส่งทางถนนแปลอดภัย 4.0 โดยมีการเพิ่มมูลค่าให้กับค่าขนส่งอย่างมืออาชีพและทันสมัย รวมถึงยกระดับการจัดการขนส่งทางบกที่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และ4.ประชารัฐ เพื่อถนนปลอดภัยโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2580 ซึ่งเป็นการพัฒนาแผนระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยังยืน

“เรื่องนี้นายกฯ สั่งการเพิ่มเติมเน้นเรื่องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการบริหารเรื่องการจราจร โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่มีการจราจรติดขัด หนาแน่น อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวรับไปทำให้ครบวงจร โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายติดต่อกัน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องมีแผนการจราจรที่ครอบคลุม ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ตนเองรับผิดชอบ โดยต้องมีการประสานระหว่างหน่วยงานและพื้นที่ นายกฯ ระบุว่าจากที่ได้ไปดูงานต่างประเทศจะเห็นว่ามีการจัดแผนงานจราจรอย่างบูรณาการในทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ร่วมกัน จึงสั่งการให้พิจารณาเรื่องการกำหนดความเร็วของรถบนทางด่วนในแต่ละเวลา เช่น ถ้าเวลารถบนทางด่วนว่างก็อาจเพิ่มลิมิตความเร็วให้สูงขึ้นแต่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละวัน เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร” พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...