xs
xsm
sm
md
lg

กกต.รับรองแคนดิเดตนายกฯ 45 พรรค 69 ชื่อ ไม่มีของ ทษช.ยุบพรรคถกพรุ่งนี้ต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตามคาด! กกต. ประกาศรับรองบัญชีนายกฯแล้ว 45 พรรค 69 รายชื่อ “ประยุทธ์-สุดารัตน์-ชัชชาติ” มาครบ ไร้แคนดิเดต ทษช. ขณะที่ปมยุบพรรคยังไม่ยุติ ถกต่อพรุ่งนี้

วันนี้ (11 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุม กกต. สำนักงาน กกต. ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งว่า กกต. ได้มีการประชุมวันที่ 11 ก.พ. 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคล ที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ก.พ. 2562 แล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกประองค์ ทรงอยู่ในหลักการ เกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมือง ของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาญาจักรไทย 2560

ทั้งนี้ ตามประกาศ กกต. เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ลงนามประกาศในวันนี้ มีพรรคการเมืองและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ จากพรรคการเมืองได้รับการประกาศรายชื่อ ทั้งสิ้น 45 พรรคการเมือง รวม 69 คน ประกอบด้วย 1. พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม 2. พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว 3. พรรคกสิกรไทย นายทรรศชล พงษ์ภควัต 4. พรรคคนงานไทย นายธีระ เจียบุญหยก 5. พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย นายธนพร ศรียากูล 6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง 7. พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ 8. พรรคความหวังใหม่ นายชิงชัย มงคลธรรม 9. พรรคชาติไทยพัฒนา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 10. พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 11. พรรคชาติพันธุ์ไทย นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายภราดร พรอำนวย 12. พรรคฐานรากไทย นายบวร ยสินทร ว่าที่ร้อยตรี ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 13. พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง 14. พรรคไทยธรรม นายอโณทัย ดวงดารา นายภูษิต ภูปภัสศิริ นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม

15. พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ นายณัชพล สุพัฒนะ น.ส.ภคอร จันทรคณา 16. พรรคประชากรไทย นายสุมิตร สุนทรเวช นายคณิศร สมมะลวน 17. พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม 18. พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล นายชัยวุฑ ตรึกครอง 19. พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์ 20. พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 21. พรรคประชานิยม พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร 22. พรรคประชาภิวัฒน์ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ นางนันทนา สงฆ์ประชา ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 23. พรรคแผ่นดินธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ นายกรณ์ มีดี 24. พรรคพลเมืองไทย นายเอกพร รักความสุข 25. พรรคพลังชาติไทย พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์ 26. พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม ศาสตร์จารย์โกวิทย์ พวงงาม 27. พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ 28. พรรคพลังไทยรักไทย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29. พรรคพลังประชาธิปไตย นายพูลพิพัฒน์ นิลรังสี 30. พรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 31. พรรคพลังสังคม นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 32. พรรคพัฒนาประเทศไทย นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ 33. พรรคเพื่อคนไทย นายวิทยา อินาลา 34. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ นายกฤติวัฒน์ กลางชัย 35. พรรคเพื่อไทย คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชัยเกษม นิติสิริ 36. พรรคเพื่อธรรม นางนลินี ทวีสิน 37. พรรคภราดรภาพ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล 38. พรรคภาคีเครือข่ายไทย น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ 39. พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล 40. พรรคมหาชน นายอภิรัต ศิรินาวิน นายพาลินี งามพริ้ง นายสุปกิจ คชเสนี 41. พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 42. พรรคสยามพัฒนา นายอเนก พันธุรัตน์ 43. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 44. พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และ 45. พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ส่วนประเด็นเรื่องการตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติ เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายความผิดยุบพรรคหรือไม่ มีรายงานว่า ที่ประชุม กกต. ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จและจะพิจารณาต่อในการประชุมวันที่ 12 กุมภาพันธ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...