xs
xsm
sm
md
lg

พช. 4.0 เดินหน้าวางแนวทางสร้างสรรค์ชุมชนอยู่ดี มีสุข

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พช.ยุค 4.0 เดินหน้าวางแนวทางสร้างสรรค์ชุมชนอยู่ดี มีสุข ประเดิม 3 เขตตรวจฯแรก จว.นครนายก

วันนี้ (22 ม.ค.62) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 และ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 รวมทั้งติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ และบรรยายพิเศษ Happiness Strategy 2019 : คน พช. 4.0 สร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข โดยมีนางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ดำเนินการในเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1และ 2 รวม 12 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 161 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ พช. กล่าวเน้นย้ำ ประเด็นการขับเคลื่อน OTOP นวัตวิถี โดยใช้หลักการทำงานพัฒนาชุมชนที่สำคัญ คือ "พัฒนาคน" ให้เขาบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ โดยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ หากมีโอกาส และการใช้หลัก D.I.Y จากการถอดบทเรียนโครงการ D-HOPE Project ซึ่งเป็นโครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) สู่การปฏิบัติโดยให้ใส่ใจในรายละเอียดของงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ ช้าแต่มีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ได้มอบ 4 แนวทางในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ คือ 1.การสร้างภาคีการทำงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ททท. และภาคการท่องเที่ยวต่างๆ 2.การเชื่อมโยง แอ่งใหญ่ – แอ่งเล็ก 3.กิจกรรมของชุมชน ให้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมาร่วมทำแล้วรู้สึกผูกพัน ทำได้ง่ายและปลอดภัย และ4.การสร้างการรับรู้ อาทิ จัดทำคลิปบอกเล่าของดีของแต่ละชุมชน และสื่อสิ่งพิมพ์บอกเล่าความเป็นมาแห่งความสำเร็จ
กำลังโหลดความคิดเห็น...