xs
xsm
sm
md
lg

ครม.สลับ "กฤชเทพ" นั่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดันรองฯขึ้นเป็นเลขาฯศอ.บต.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ทีมโฆษกรัฐ เผย ครม.โยกสลับ “กฤชเทพ สิมลี” นั่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท แทน “พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน” ตั้ง “สมเกียรติ ผลประยูร” เลขาฯศอ.บต.คนใหม่

วันนี้ (22ม.ค.) เวลา 13.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติแต่งตั้งตามข้าราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งโดยให้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และให้นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง น.ส.ดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวต่อว่า ครม.ยังเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการศอ.บต. ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...