xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์” ชูไอเดีย “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ” เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นพลังสู่ความสำเร็จ 4.0

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“สุวิทย์” เผยแนวทาง “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ” สอนเด็กเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นพลังสู่ความสำเร็จ 4.0

วันที่ 18 ม.ค. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การจะพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ต้องอาศัยวิชาชีพ “ครู” เป็นเบ้าหลอมที่จะสอนและสร้างให้เกิดคนไทย 4.0 อย่างไรก็ดีด้วยบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ครูในยุคปัจจุบันจะต้องเข้าใจและพัฒนารูปแบบการเป็นครูเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอด ไม่ว่าจากใคร ที่ไหน และเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับห้องเรียน โรงเรียน หรือระบบการศึกษา

รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พลวัตรของการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ลองถูกลองผิด ยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลว ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่จึงต้องมีทั้งการเรียนรู้เรื่องใหม่ การไม่ยึดติดกับความรู้ที่เคยเรียนมา และการเรียนรู้เรื่องเดิมด้วยมุมมองใหม่ เพื่อให้มีความรู้ใหม่ ๆ ที่กว้าง ลึก และไม่ล้าสมัย นอกจากนั้นการเรียนรู้จะต้องผ่านประสบการณ์จริงและนำมาสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครูกับลูกศิษย์

“ต้องสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ฝังรากลึกมายาวนาน นั่นคือ ให้มองความล้มเหลวหรืออุปสรรคในชีวิตเป็นความท้าทาย ซึ่งจะช่วยให้เด็กกล้าที่จะล้มเหลวและเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไปได้รวดเร็วขึ้น อีกเรื่อง คือ การเปลี่ยนความกลัวต่อการทำผิดพลาดสู่ความกลัวต่อการพลาดโอกาส โดยเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมจะค้นหาแนวทางของตัวเองจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแม่แบบ เช่น สตีฟ จ็อบส์ หรือมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก” ดร.สุวิทย์ ระบุ
รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวย้ำว่า จิตวิญญาณครูยังจำเป็นต้องพร่ำสอนเรื่องความรู้คู่คุณธรรมเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่ในการสร้างคนที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเพิ่มเติมเรื่องการสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การสะท้อนความเป็นตัวตนเพื่อสร้างความสำเร็จ ขณะเดียวกันต้องสร้างจิตสาธารณะควบคู่กันไปด้วยเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ครูต้องเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับให้เกิดสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งในระบบและกลไก เมื่อเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จึงจะเข้าถึงบริบทของโลกและเด็ก สุดท้ายจึงจะตอบโจทย์ที่ว่า “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”.


กำลังโหลดความคิดเห็น...