xs
xsm
sm
md
lg

กกต.จับมือ ศธ.ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองเข้มแข็ง ปัดคุยเลื่อนสอบ GAT-PAT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กกต.ร่วมประชุม รมช.ศธ. พร้อมร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองเข้มแข็ง เผยไม่มีการหารือเลื่อนสอบ GAT-PAT

วันนี้ (16 ม.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต. และนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมในการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษากว่า 80 แห่งทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจะนำหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการผลิตครู ในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะครู และคุณลักษณะพลเมืองเข้มแข็งตามวิถีประชาธิปไตย คือ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นพลเมืองที่เคารพสิทธิและเสรีภาพ เป็นพลเมืองที่เคารพระเบียบ กฎ กติกาของสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตอาสาและจิตรสาธารณะ

ประธาน กกต.ย้ำว่า หน้าที่ กกต.ไม่ใช่เพียงจัดการเลือกตั้งเท่านั้น แต่จะต้องส่งเสริมประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยจะส่งเสริมการสร้างหลักสูตรกลางที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียน จัดทำคู่มือเรียนรู้ประชาธิปไตย สร้างวิทยากรให้สามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มต่างๆ ได้ ส่งเสริมวิชาการ การเรียนรู้ร่วมกัน และจัดกิจกรรมประชาธิปไตย

ขณะที่ นพ.อุดมกล่าวว่า ที่ผ่านมาบ้านเมืองเรามีปัญหา เพราะไม่มีหลักคิดที่ถูกต้อง คือ ต้องรู้จักหน้าที่ มีวินัย ไม่ใช่ใช้แต่อำนาจ ดังนั้นเป็นสิ่งที่ดีในการขับเคลื่อนสร้างคนดี เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น

อย่างไรก็ตาม นพ.อุดมเปิดเผยว่า ในการพบกันวันนี้ไม่มีการพูดคุยเรื่องวันสอบ GAT-PAT ว่าจะเลื่อนจากวันที่ 16-17 มีนาคม กลับไปเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตามเดิมหรือไม่ หลังจากที่เลื่อนมาเพราะตอนแรกคาดว่าจะเลือกตั้งในวันนั้น อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า เรื่องกำหนดการสอบทาง กกต.ทราบดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...